El lèxic, la gramàtica, la pragmàtica i la pronunciació en l'ensenyament-aprenentatge d'ELE

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul II: El lèxic, la gramàtica, la pragmàtica i la pronunciació en l'ensenyament-aprenentatge d'ELE
ECTS:
8
Durada:
80 h.
Contingut:
  • El lèxic en ELE (2 ECTS)
  • La gramàtica en ELE (2 ECTS)
  • La pragmàtica comunicativa i intercultural en ELE (2 ECTS)
  • La pronunciació en ELE (2 ECTS)

Inscripció