El fenomen grupal. Dinàmica i procés de formació d'un grup de treball

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul 7: El fenòmen grupal. Dinàmica i procés de formació d'un grup de treball (1)
ECTS:
1,5
Durada:
15 h.
Contingut:
  1. Introducció al grup humà.
  2. Introducció a l'ús dels grups com instrument de treball. Tipus de grups.
  3. Diferents formes i estructura d'un grup, etapes per les que transita un grup.
  4. Avantatges i desavantatges del treball en grup.
  5. Wilfred R. Bion: introducció a la seva concepció dels grups.
  6. El conductor del grup.
  7. La supervisió des de la perspectiva del treball en grup
Dates: 17/18 SET
Mòdul:
Mòdul 8: El fenomen grupal . Dinàmica i i procés de formació d'un grup de treball (2)
ECTS:
1,5
Durada:
15 h.
Contingut:
  1. Referències de Psicodrama.
  2. Metodologia revisió de la intervisió.
Dates: 22/23 OCT

Inscripció