El dol en nens i adolescents

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
El dol en nens i adolescents
Durada:
4 h.
Contingut:
Mòdul 1 : El dol complicat
-Introducció
-Dol patològic: Indicadors
-Factors de risc i protecció
-Trastorns relacionats amb la pèrdua
-Eines diagnòstiques
-Conclusions
Mòdul 2: El dol normal
-Procés de dol normal
-Presentacions de dol normal segons l'etapa evolutiva
-Acompanyament en dol norma
-Prevenció de dol complicat