El dol en nens i adolescents

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
- Pediatres
- Infermers/es i auxiliars de pediatria
- Treballadors socials, educadors socials i terapeutes ocupacionals que atenen a població infantojuvenil
- Psiquiàtres
- Psicòlegs
Criteris de selecció:
Associat CISTE
Codi:
CDNAS-A1-2023-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
- Adquirir coneixements i competències per entendre el procés de dol en nens.
- Detectar i avaluar possibles dificultats en el procés de dol.
- Treballar i promoure la prevenció d'un procés de dol patològic en nens.
- Identificar processos de dol complicat que requereixen d'intervenció especialitzada.
- Realitzar un diagnòstic diferencial entre processos de dol complicat i altres problemes de salud mental.
- Conèixer les principals eines diagnòstiques que permeten la detecció d'un procés de dol complicat en nens.
Coordinació acadèmica:
Sílvia Reverté Villarroya
Mercè Sàez Carles
Docents:
Elsa Pla Canalda
Meritxell Lleixà Daga
Mercè Sàez Carles
Durada:
4 h
Impartició:
presencial
Dates:
del 21/03/2023 al 21/03/2023
Horari:
de 9:00h a 13:00h
Ubicació:
Centre d'Innovació en Simulació Terres de l'Ebre. Campus URV TORTOSA
Preu:
40 €
Contacte:
José Maria Esteban - josemaria.esteban@fundacio.urv.cat

Temari del curs