El desenvolupament de la contractació electrònica

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Treballadors de la Diputació de Tarragona
Codi:
FDCOEDA-I1-2022-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
Cloenda del II Seminari d'actualització: "La Diputació al Dia". "Reptes per una Administració innovadora"
Coordinació acadèmica:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Docents:
Noelia Parreño Molina
Silvia Carmona Garias
Agusti Cerrillo Martinez
Durada:
0 ECTS
Impartició:
presencial
Dates:
del 01/07/2022 al 01/07/2022
Horari:
De 9 a 14 h
Ubicació:
Diputació de Tarragona
Preu:
0 €
Contacte:

Temari del curs