El control i la fiscalització econòmica locals

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Treballadors de la Diputació de Tarragona
Codi:
FCOFIDA-I1-2022-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
II Seminari d'actualització: "La Diputació al Dia". "Reptes per una Administració innovadora"
Coordinació acadèmica:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Docents:
Francesc Cid Grau
Tomas Carbonell Vila
Silvia Carmona Garias
Javier Requejo Garcia
Durada:
0 ECTS
Impartició:
virtual
Dates:
del 10/06/2022 al 10/06/2022
Horari:
De 9 a 14 h
Ubicació:
Diputació de Tarragona
Preu:
0 €
Contacte:

Temari del curs