El budisme: de les seves arrels doctrinals a l'experiència viscuda

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
El budisme: de les seves arrels doctrinals a l'experiència viscuda
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
Mòdul 1. Budisme primerenc.

1.1 El Buda.
 • El Buda i la seva vida.
 • Context socipolític, espiritual i religiós.
 • Organització de la comunitat.
1.2 El Dharma.
 • Les quatre nobles veritats.
 • Conceptes budistes fonamentals.
1.3 La Sangha.
 • Estructura de la comunitat monàstica i laica.
 • Primers desenvolupaments del budisme indi i la seva expansió: sud-est asiàtic, extrem orient i món tibetà.
Mòdul 2. Budisme mahayana.

2.1 El Dharma segons el mahayana.
 • Origen i difusió del mahayana.
 • Sutras del mahayana.
 • Els tres girs de la roda del dharma.
 • Vehicles del budisme (yanas).
2.2 El mahayana, vehicle del despertar.
 • Relació amb el vehicle d'alliberament personal.
 • Fonaments del mahayana.
 • Pràctica del mahayana.
 • El fruit: Ple Despertar.
2.3 El vajrayana.
 • Característiques generals.
 • Fonaments del vajrayana.
 • Pràctica del vajrayana.
 • El fruit: Despertar dels tres kayas.
2.4 Tradicions del mahayana i vajrayana.
 • Budisme a la Xina.
 • Budisme al Japó.
 • Budisme al Tibet.
Mòdul 3. Budisme modern.

3.1 Budisme modern: història, definicions i diàlegs.
 • Introducció al budisme modern.
 • Breu història del budisme modern.
 • Monjos i laics a l'Orient i l'Occident: budisme a Espanya i Llatinoamèrica.
 • Budisme i ciència.
3.2 La meditació budista: teoria i pràctica.
 • Meditació.
 • Mindfulness.
 • Saviesa.
 • Consciència plena.