Eines per la valoració biomecànica: aplicació i ús

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Eines per la valoració biomecànica: aplicació i ús
ECTS:
1,5
Durada:
15 h.
Contingut:
 1. Conceptes i definicions de les variables (2,5 h)
  • Tipus de força muscular.
  • Paràmetres físics relacionats amb la força.
  • Valoració de la força muscular.
  • Factors condicionants de la força muscular.
 2. Electromiografia de superfície (2,5 h)
  • Definició i principis bàsics.
  • Aplicacions en rehabilitació/readaptació.
  • Cas clínic pràctic.
 3. Sensor inercial (2,5 h)
  • Definició i principis bàsics.
  • Aplicacions en rehabilitació/readaptació.
  • Cas clínic pràctic.
 4. Plataforma de forces i sensor de pressions (2,5h)
  • Definició i principis bàsics de cadascuna de les eines.
  • Comparació de les eines segons aplicacions en rehabilitació/readaptació.
  • Col·locació i gestió del sensor de pressions.
  • Cas clínic pràctic.
 5. V-Plus (neuromodulació no invasiva) (2,5h)
  • Definició i principis bàsics.
  • Aplicacions en rehabilitació/readaptació.
  • Combinació amb eines de valoració biomecànica.
  • Cas clínic pràctic.
 6. Planificació d'una valoració, control i seguiment de readaptació de la biomecànica de la carrera (2,5 h)

Inscripció