Dissenyar un projecte d'I+D+i. El procés de sol·licitud

Fitxa Tècnica

PENDENT DE REPROGRAMAR DATES
Adreçat a:
  • Gestors de projectes europeus de les universitats (gestors de OPEs, OTRI, grups d'investigació)
  • Investigadors de les universitats, destacar explícitament a posseïdors de beques doctorals Marie Curie
  • Gestors de projectes europeus d'altres entitats o empreses ja siguin públiques o privades, com laboratoris, centres de recerca, etc.
Codi:
CDISPRO-A1-2020-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
  • Identificar els aspectes fonamentals i les fases del procés d'elaboració d'un projecte de recerca
  • Relacionar i complir amb les exigències específiques de les convocatòries durant la redacció del projecte
  • Descriure i saber aplicar els criteris de qualitat de les propostes de projecte més valorades en Horitzó 2020
  • Inferir els principals factors d'èxit en la redacció de propostes de projecte
Coordinació acadèmica:
Ignasi Salvadó Estivill
Docents:
Anna Maria Estellés Palanca
Daniel Ferrer Guallar
Eva Martín García
Durada:
20 h
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 29/06/2020 al 30/06/2020
Horari:
29 de juny de 10:00 a 18:00 h 30 de juny de 09:00 h a 14:00 h
Ubicació:
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona
Preu:
180 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
977779966
Entitats col·laboradores:

Temari del curs