Direcció d'Operacions i Logística

Fitxa Tècnica

Adreçat a:

Persones que no volen i/o poden cursar tot el programa MBA, però que estan interessades en participar en un mòdul determinat del programa.

Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Idoneïtat Entrevista
Codi:
CDOPELE-I2-2023-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:

Adquirir els coneixements i habilitats bàsiques de l'àrea d'Operacions i Logística.

Docents:
Joan Ramon Alabart Córdoba
José Manuel Alonso Martínez
Ramon Ollé Corbella
Xavier Ferré Ferré
Pere Marc Franquet Doya
Marc Ricou Fustagueras
Durada:
8 ECTS
Impartició:
presencial
Dates:
del 04/09/2023 al 15/01/2024
Horari:

Dilluns i dimecres de 18 h a 22 h

Ubicació:

CTTi (Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació)
Av. Països Catalans, 18 - Tarragona

Preu:
1215 €
Contacte:
Telèfon de contacte:

De dilluns a divendres de 9 a 14 h: Cristina Jacas
Telèfon: +34 977 779 966

Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs

Inscripció