Diploma de Postgrau Interuniversitari en Gestió d'Empreses Vitivinícoles

Fitxa Tècnica

Coorganitza:

Universitat de Vic i Wine Business School

Introducció:

El sector vitivinícola cada vegada més, demanda personal qualificat per gestionar adequadament les seves empreses, enfrontades a un entorn altament competitiu i una economia globalitzada. El gran nombre de productes de qualitat i prestigi, així com les diferents denominacions d'origen amb les que comptem a Catalunya, ens avalen per aconseguir que l'èxit d'aquests productes s'adeqüin al seu potencial. Aquest programa pretén donar resposta a aquesta necessitat, tant pel que fa a la gestió de l'empresa vitivinícola com al coneixement del producte que vertebra aquestes empreses.

Adreçat a:

- Titulats universitaris i professionals amb experiència en el sector vitivinícola que vulguin aprofundir els seus coneixements i potenciar les seves habilitats directives.
- Titulats universitaris i professionals amb potencial per accedir a posicions directives a curt termini.
- Persones emprenedores que volen preparar-se per incorporar-se professionalment al sector vitivinícola.

Codi:
EGEVIEA-M4-2020-5
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:

Professionalitzar el sector vitivinícola, oferint una formació eminentment pràctica i centrada en la millora de la gestió empresarial: internacionalització, recerca de nous mercats i innovació, tot això des d'una doble vessant: la gestió i la viticultura.

Competències professionals:
o Capacitat de liderar una empresa o departament vinculada al sector vitivinícola.
o Gestionar un equip de persones al seu càrrec i tenir capacitat per treballar en equip.
o Tenir iniciativa individual, capacitat analítica i esperit crític
o Capacitat per avaluar i resoldre problemes
o Demostrar capacitat de presa de decisions
o Conèixer les tècniques i tendències en gestió de la empresa.
o Conèixer el funcionament de les diferents àrees de gestió des d'una perspectiva transversal.
o Capacitat per comprendre els aspectes tècnics vitícoles fonamentals.
o Capacitat per comprendre els processos enològics bàsics que intervenen en la elaboració de vins.
o Aprofundir en el coneixement de l'anàlisi sensorial aplicat al tast de vins.
o Conèixer les principals regions vitivinícoles del mon, així com l'impacte i la influència de la vitivinicultura des de la vessant històrica, gastronòmica i de la salut.
Sortides professionals:

Direcció i gestió d’empreses del sector vitivinícoles, tant elaboradores, distribuïdores com comercialitzadores


Departaments financers, comercials, màrqueting, persones i operacions d’ d’Empreses del sector vitivinícoles, tant elaboradores, distribuïdores com comercialitzadores.

Itinerari formatiu:

Aquest postgrau consta de dos cursos de formació contínua, que es poden cursar de forma independent. La suma de tots dos cursos més un treball final, dóna dret al diploma de postgrau: 


 - Gestió i Organització Vitivinícola (150 h, de octubre a febrer)


-  Tècniques de Producció Vitivinícola (150 h, de febrer a juny)

Informació addicional:
Notícies:

NOTA IMPORTANT

El  Diploma de Postgrau Interuniversitari en Gestió d'Empreses Vitivinícoles és un programa presencial.

Aquesta edició 2020 -2021, degut a les circumstàncies excepcionals ocasionades per la COVID-19, la formació presencial relativa a la primera part del postgrau, relativa a l'apartat de Gestió, d'octubre a març, es realitzarà dins d’un marc de flexibilitat:
    • Si la situació de nova normalitat es manté, les sessions presencials s’impartiran a la seu de la Wine Business School, amb les mesures de seguretat i distanciament social indicades pels òrgans responsables, i segons calendari establert per la direcció del programa.

    • En cas d’haver de tornar a períodes de confinament, les sessions presencials de seminari programades es realitzaran igualment de forma telemàtica, amb videoconferència, mitjançant les eines que ens ofereix el Campus Virtual Moodle.D'aquesta manera, garantim el desenvolupament del programa, mantenint la qualitat i prestigi que fan que possible engegar la 5a. edició del Diploma de Postgrau Interuniversitari en Gestió d'Empreses Vitivinícoles.


Direcció:
Olga Busto Busto
Xavier Fumanal Cuadrat
Coordinació acadèmica:
Pedro Cabanillas Amboades
Docents:
Joan Miquel Canals Bosch
Fernando Zamora Marin
M. Assumpta Mateos Fernández
Nicolas André Louis Rozes
Albert Mas Barón
Pedro Cabanillas Amboades
Christophe Marquet
Antonio Giuliodori
Judith Gran Serrano
Xavier Fumanal Cuadrat
Jordi Rojas Donada
Antoni Viladomat Vers
Montserrat Mestres Solé
Josep Albertí Pradera
Xavier Ybargüengoitia Millet
Enric Bartra Sebastian
Sergi Colet Villar
Manuel Colmenero Larriba
Lluís Tolosa Planet
Anna Vicens Rubiola
Alicia Estrada Alonso
Durada:
30 ECTS
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 16/10/2020 al 25/10/2021
Especificació durada:
314 h (les classes presencials finalitzen el mes de juny)
Horari:
Divendres de 16 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h.
Les classe presencials finalitzen a finals de juny de 2021.
Ubicació:
Seu de la Wine Business School Vilafranca del Penedès C. Amàlia Soler, 29. 08720-Vilafranca del Penedès.
Preu:
2900 €
Ajusts o beques a la matrícula:
Beques i facilitats de pagament:


  • Beques FURV: Aquest postgrau disposa d’una de les 36 Beques FURV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV. 
  • Possibilitat de fraccionament: 10% reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del curs + 40 % a meitat de curs 
  • Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE. Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:

Les classes presencials finalitzen el mes de juny.

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Formulari d'inscripció:

Temari del curs