Diploma de Postgrau en Supervisió en l'Àmbit de l'Atenció a les Persones

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

La modalitat del diploma de postgrau es semipresencial, i el centre on es realitzaran les sessions presencials compleix amb tots els requisits per poder realitzar la docencia presencial amb totes les garanties de seguretat, seguint els protocols i les recomanacions actualitzades de salut .

Introducció:

La supervisió i assessorament és una pràctica comuna, acceptada i reconeguda en l’àmbit dels serveis socials, educatius i sanitaris i que es troba dins l’àmbit de la formació permanent. Es considera la supervisió com un suport tècnic als equips imprescindible per a millorar progressivament l’atenció a la població, ja que facilita els processos de treball interns. Clarifica tasques i funcions dels diferents interventors socials, educatius o sanitaris i ajuda, com altres suports tècnics, en la planificació i en l’avaluació de casos o situacions. Les supervisions fan una contribució important al desenvolupament professional i asseguren la qualitat del treball dels professionals. Amb la professionalització dels camps de l'atenció a les persones, és central tenir dispositius que facilitin una excel·lent qualificació en aquest camp. Molts professionals treballen en equips, altres treballen sols i tots necessiten créixer, per això necessiten temps i espais per reflexionar en el marc d'una relació de supervisió.

Adreçat a:
Graduats o titulats en educació social, psicologia, treball social, pedagogia i psicopedagogia, mestres, i professions en l'àmbit de la salut, que desenvolupen la seva activitat de forma individual o en equip dins de:
 • Administracions
 • Serveis socials
 • Serveis socioeducatius d'atenció a la infància, centres d'acollida i residencials, espais familiars, equips d'atenció a la infància i l'adolescència.
 • Institucions de salut
 • Institucions d'educació, centres educatius, d'educació especial, EAPs
 • Entitats del Tercer sector
 • Serveis culturals
 • Diferents departaments d'una organització / empresa / institució, interessades en aplicar tècniques de supervisió als seus equips de treball o projectes.
Criteris de selecció:
Carta de Motivació
Currículum Vitae
Idoneïtat Entrevista
Codi:
DPSUPCA-M1-2022-2
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:
Els objectius de la supervisió i l'assessorament són:
 • Augmentar la capacitació i el desenvolupament professional per realitzar el seu treball específic.
 • Afavorir la comunicació i la cohesió entre diferents professionals i disciplines incrementant el potencial i l'especificitat de cada membre.
 • Possibilita l'augment de qualitat de l'atenció en els serveis.
 • Promou la cura dels professionals i el seu benestar
Competències professionals:

 • Construir i conèixer models, marcs, recerques i literatura sobre supervisió.

 • Aplicar un seguiment “monitorejat” de l’aprenentatge, el creixement i la reflexivitat dels supervisats amb empatia formativa.

 • Establir un equilibri entre el coneixement teòric i el pràctic.

 • Establir i mantenir una relació de supervisió, especialment en relacions que impliquin ruptures i canvis tan personals com organitzacionals.

 • Analitzar els casos a treballar, avaluar i escriure informes per donar un feedback.

 • Comprendre el canvi organitzacional que inclou les realitats socials, econòmiques, culturals i polítiques de les organitzacions i equips rellevants.

 • Mantenir i promoure els principis ètics amb autoconsciència dels propis processos i estil de supervisió i sensibilitat amb els problemes de poder i identitat personal.

 • Assolir eines per a treballar en grup.

 • Resoldre conflictes en un grup.

 • Aplicar l’escolta activa.

 • Acompanyar, orientar i donar suport individualment i de forma col·lectiva.

Sortides professionals:

En l'àmbit de la supervisió, orientació  i la consultoria a les organitzacions. Especialment indicat en els àmbits de l'atenció psico-social: • Serveis socials

 • Entitats del Tercer sector.

 • Serveis culturals.

 • Administracions.

 • Diferents departaments d'una organització / empresa / institució.

 • Institucions de salut.

 • Institucions d'educació i educació especial.

 • I en especial als col·lectius d’educadors, psicòlegs, treballadors socials, metges, infermeres, inspectors d’educació, mestres, EAP’s, entre d’altres professions.

Itinerari formatiu:

Aquest Diploma de Postgrau en Supervisió en l'àmbit de l'atenció a les persones es un programa modular que ofereix també cursar de forma independent els cursos:


Vídeo:

Direcció:
Carmina Puig Cruells
Coordinació acadèmica:
Rosa Garriga Blasco
Docents:
Maria Victòria Forns Fernández
Carmina Puig Cruells
Martina Erpenbeck .
Jordi Marfà Vallverdú
Àngels Vives Belmonte
Bibiana Villa Nolla
Susanne Rieger Vomhof
Anna Fuchs
Dolors Guixà Martínez
Elisa Abellán Hernández
Rosa Garriga Blasco
Tatiana Sibilia
Beatrice Bossé
Guillermo Mattioli Jacobs
Amparo Porcel Mundó
Belen Albizu Soriano
Claudio Robles
Blas Campos Hernández
Jaume Benavent Guardia
Durada:
30 ECTS
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 18/02/2022 al 01/03/2023
Especificació durada:
12 mesos
Horari:
Un cap de setmana al mes. Divendres de 16h a 21h i dissabte de 9h a 14h. De març a desembre dissabtes de 15.30 a 19.30 per fer les metasupervisions de les pràctiques
Ubicació:
Barcelona
Preu:
2525 €
Beques i facilitats de pagament:

 • Beques FURV: Aquest postgrau disposa d'un de les 36 beques d'accés als títols propis de postgrau. Tota la informació en Beques FURV.

 • Possibilitat de fraccionament: 10% reserva de plaça en fer la inscripció + 50% abans de l'inici del curs + 40% a mig curs.

 • Bonificació: Aquest curs compleix els requisits per a ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació, FUNDAE. Més informació en Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:
977779966
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Entitats col·laboradores:

Entitats col·laboradores Diploma de Postgrau en Supervisió en l'Àmbit de l'Atenció a les Persones

Temari del curs