Diploma de Postgrau en Supervisió en l'Àmbit de l'Atenció a les Persones

Fitxa Tècnica

La supervisió és un instrument de treball que permet millorar la praxis professional, a partir d’un procés de treball personal i/o grupal, mitjançant tècniques d’anàlisi i reflexió de la pràctica professional en un determinat context. És una oportunitat per a la reflexió i el pensament i permet potenciar les capacitats i competències professionals de les persones que se supervisen.
La supervisió és un procés i una relació que té l’objectiu de revisar el saber fer professional i els sentiments que l’acompanyen, així com contrastar els marcs teòrics amb la praxi quotidiana dels professionals. (Puig, 2015)
Cal destacar:

La modalitat del diploma de postgrau es semipresencial, i el centre on es realitzaran les sessions presencials compleix amb tots els requisits per poder realitzar la docencia presencial amb totes les garanties de seguretat, seguint els protocols i les recomanacions actualitzades de salut .

Introducció:

  La supervisió i assessorament és una pràctica comuna, acceptada i reconeguda en l’àmbit dels serveis socials, educatius i sanitaris i que es troba dins l’àmbit de la formació permanent.
  Es considera la supervisió com un suport tècnic als equips imprescindible per a millorar progressivament l’atenció a la població, ja que facilita els processos de treball interns. Clarifica tasques i funcions dels diferents interventors socials, educatius o sanitaris i ajuda, com altres suports tècnics, en la planificació i en l’avaluació de casos o situacions.
  Les supervisions fan una contribució important al desenvolupament professional i asseguren la qualitat del treball dels professionals. Amb la professionalització dels camps de l'atenció a les persones, és central tenir dispositius que facilitin una excel·lent qualificació en aquest camp. Molts professionals treballen en equips, altres treballen sols i tots necessiten créixer, per això necessiten temps i espais per reflexionar en el marc d'una relació de supervisió.

Adreçat a:
Graduats o titulats en educació social, psicologia, treball social, pedagogia i psicopedagogia, mestres, i professions en l'àmbit de la salut, que desenvolupen la seva activitat de forma individual o en equip dins de:
 • Administracions
 • Serveis socials
 • Serveis socioeducatius d'atenció a la infància, centres d'acollida i residencials, espais familiars, equips d'atenció a la infància i l'adolescència.
 • Institucions de salut
 • Institucions d'educació, centres educatius, d'educació especial, EAPs
 • Entitats del Tercer sector
 • Serveis culturals
 • Diferents departaments d'una organització / empresa / institució, interessades en aplicar tècniques de supervisió als seus equips de treball o projectes.
Criteris de selecció:
Carta de Motivació
Currículum Vitae
Idoneïtat Entrevista
Codi:
DPSUPCA-M1-2021-1
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:
Els objectius de la supervisió i l'assessorament són:
 • Augmentar la capacitació i el desenvolupament professional per realitzar el seu treball específic.
 • Afavorir la comunicació i la cohesió entre diferents professionals i disciplines incrementant el potencial i l'especificitat de cada membre.
 • Possibilita l'augment de qualitat de l'atenció en els serveis.
 • Promou la cura dels professionals i el seu benestar
Competències professionals:
1. Comunicar de manera clara, precisa i constructiva, tot el que sigui important per a oferir als seus supervisats la informació oportuna i completa
2. Realitzar supervisions, tasques d’orientació individuals, a equips professionals i institucions en àmbits psico-socials.
3. Treballar en grups de professionals.
4. Oferir un espai de treball de supervisió motivador i d'interacció humana enriquidora, que propiciï una beneficiosa integració dels supervisats a l'equip i a l'organització en què treballen.
5. Detectar per diverses vies, les deficiències i dificultats en l'exercici professional dels seu supervisats.
6. Estimular la creació, adopció i implementació de solucions pròpies per part d'ells i acompanyar-los constructivament en la seva posada en pràctica.
7. Identificar el potencial de desenvolupament i acompliment òptim en cadascun dels seus supervisats, estimular-los i preparar-los per a l’exercici pràctic d'aquest potencial.
8. Propiciar en els supervisats la motivació laboral, l'assumpció de responsabilitats, la necessitat de la millora contínua, la proactivitat, l'adaptabilitat als canvis i la capacitat de reacció i resposta positiva i innovadora davant d'aquests.
Itinerari formatiu:

Aquest  Diploma de Postgrau en Supervisió en l'àmbit de l'atenció a les persones es un programa modular que ofereix també cursar de forma independent els cursos:
- Principis de comunicació aplicats a la Supervisió
- El fenomen grupal. Dinàmica i procés de formació d'un grup de treball

Vídeo:

Enregistrament de l'última sessió informativa del diploma a càrrec de la Dr. Carmina Puig i la coordinadora Rosa Garriga.


https://youtu.be/pfbP3Y75f8Q

Notícies:

Entrevista a Carmina Puig i Rosa Garriga, directora i coordinadora del Postgrau en Supervisió en l'Àmbit de l'Atenció a les Persones


https://www.tscat.cat/continguts/noticies/la-major-demanda-despais-de-supervisio-comportara-un-creixement-de-la-necessitat

Direcció:
Carmina Puig Cruells
Coordinació acadèmica:
Rosa Garriga Blasco
Docents:
Victòria Forns Fernández
Carmina Puig Cruells
Martina Erpenbeck .
Jordi Marfà Vallverdú
Àngels Vives Belmonte
Bibiana Villa Nolla
Susanne Rieger Vomhof
Anna Fuchs
Dolors Guixà Martínez
Elisa Abellán Hernández
Rosa Garriga Blasco
Tatiana Sibilia
Beatrice Bossé
Guillermo Mattioli Jacobs
Amparo Porcel Mundó
Belen Albizu Soriano
Claudio Robles
Durada:
30 ECTS
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 25/02/2021 al 28/02/2022
Especificació durada:
12 mesos
Horari:
Un cap de setmana al mes. Divendres de 16h a 21h i dissabte de 9h a 14h. De març a desembre dissabtes de 15.30 a 19.30 per fer les metasupervisions de les pràctiques
Ubicació:
IGEMA, Centre d'estudis universitaris Carrer de Sabino Arana, 42, 08028 Barcelona
Plànol de situació:

Preu:
2500 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
977779966
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Entitats col·laboradores:

Temari del curs