Diploma de Postgrau en STEAM per a Educació Infantil i Primària

 • Curs tancat
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul 1.

BASES DE L'ÀMBIT STEAM

ECTS:
8,5
Durada:
85 h.
Contingut:
1.1. Introducció a l'àmbit STEAM
 • 1.1.1. Presentació del postgrau
 • 1.1.2. Situació actual de les vocacions STEAM a Catalunya. El programa STEAMcat.
 • 1.1.3. Antecedents i situació general actual de l'ensenyament de les STEM a Europa. Informes de l'OECD, European Schoolnet i Scientix. La comunitat Scientix. Principals projectes d'ensenyament STEAM actius a la UE.
 • 1.1.4. Perspectiva històrica de l'ensenyament de les STEM. Principals projectes d'ensenyament STEAM actius als EUA. Perspectiva del desenvolupament de materials educatius per a l'ensenyament STEAM: el model de programa SEPUP.
1.2. Neurobiologia de l'aprenentatge
 • 1.2.1. Aportacions de la Neurociència a l'Educació.
 • 1.2.2. Desenvolupament del cervell.
 • 1.2.3. Com aprenem? Evidències des de la Neurociència.
1.3. Perspectiva de gènere en l'àmbit STEAM
 • 1.3.1. Barreres que limiten l'interès dels joves, especialment de les noies, vers la ciència i la tecnologia.
 • 1.3.2. Perspectiva de gènere en l'Educació STEAM
 • 1.3.3. Metodologies, recursos i experiències per a promoure les vocacions STEAM entre les noies.
1.4. Entorns d'aprenentatge en Educació Infantil i Primària
 • 1.4.1. Conceptualització i disseny dels espais educatius a partir de l'evidència científica.
 • 1.4.2. Dimensions i principis per al disseny d'espais educatius.
 • 1.4.3. Processos de co-disseny d'espais educatius.
 • 1.4.4. Visita a escoles referents organitzada per Smart Classroom Project.
Mòdul:
Mòdul 2.

ENFOCAMENT GLOBALITZAT I COMPETENCIAL STEAM A L'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

ECTS:
8,8
Durada:
88 h.
Contingut:
2.1. Experimentació i aprenentatge de la ciència a Educació Infantil
 • 2.1.1. Sessió presencial a Manresa: visita lab 0-6.
  • 2.1.1.1. Espais de ciència amb ciència.
  • 2.1.1.2. L'espai Lab 0-6.
  • 2.1.1.3. L'espai de llum com a espai de ciència.
  • 2.1.1.4. L'experimentació com a procediment científic.
 • 2.1.2. Criteris en la creació de propostes per a un espai de ciència.
 • 2.1.3. El paper de la persona adulta en la lliure elecció.
 • 2.1.4. Avaluar un espai de ciència en lliure elecció: possibilitats i límits.
2.2. Raonament científic en Educació Infantil i en la transició Educació Infantil a Primària
 • 2.2.1. Les habilitats científiques: modelització, analogies, ús de proves i argumentació en el raonament científic.
 • 2.2.2. Aprendre a partir de formular i respondre preguntes. La indagació guiada com a estratègia d'aprenentatge.
 • 2.2.3. La controvèrsia sòcio-científica i l'enfocament CTSA.
 • 2.2.4. El Digital Storytelling i eines digitals per a la creació de contingut interactiu (Genially i VideoScribe)
2.3. La ciència escolar als cicles mitjà i superior de Primària
 • 2.3.1. L'activitat científica i els productes de coneixement que genera.
 • 2.3.2. Les pràctiques científiques com a element clau de la ciència escolar a primària.
 • 2.3.3. L'atenció a les idees i raonaments de l'alumnat: el responsive teaching.
 • 2.3.4. El diàleg a l'aula com a instrument per construir coneixement científic.
 • 2.3.5. Estratègies i instruments per a la planificació i desenvolupament d'investigacions científiques a l'aula.
2.4. Les matemàtiques en context STEAM a l'educació infantil i primària
 • 2.4.1. Què és i com es desenvolupa la competència matemàtica a infantil i primària.
 • 2.4.2. Planificació i gestió d'activitats matemàtiques competencials a través dels processos matemàtics: el paper de les connexions matemàtiques per promoure una educació integral STEAM.
 • 2.4.3. Recursos i activitats per treballar les matemàtiques en un context STEAM a infantil i primària.
  • 2.4.3.1. Matemàtiques i ciències.
  • 2.4.3.2. Matemàtiques i tecnologia.
  • 2.4.3.3. Matemàtiques i enginyeria.
  • 2.4.3.4. Matemàtiques i art.
 • 2.4.4. Estadística i probabilitat a l'educació infantil i primària.
 • 2.4.5. Estratègies i recursos per a l'avaluació de les activitats matemàtiques competencials.
Mòdul:
Mòdul 3.

CIÈNCIA, TECNOLOGIA, ENGINYERIA I CREATIVITAT A L'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

ECTS:
6,7
Durada:
67 h.
Contingut:
3.1. Ciència, Tecnologia i Enginyeria a l'Educació Infantil i Primària
 • 3.1.1. Evolució de la tecnologia a les aules: l'exemple de LEGO.
 • 3.1.2. Robòtica educativa.
 • 3.1.3. Programació a l'aula: llenguatges i entorns.
 • 3.1.4. Software virtual (Tinkercad).
  • 3.1.4.1. Simulació i programació.
  • 3.1.4.2. Disseny 3D.
 • 3.1.5. Desenvolupament de planes web.
 • 3.1.6. Recursos educatius de la Aliança STEM-URV: programa escolar APQUA, programa extraescolar STEM-URV i altres.
3.2. Creativitat i Art en l'Educació Científica
 • 3.2.1. Relació entre STEAM i les teories de la creativitat orientada a les aules.
 • 3.2.2. L'ensenyament improvisat en les classes STEAM: de la teoria a la pràctica.
 • 3.2.3. Realitzar investigació en STEAM: revisió de la literatura, iniciatives Europees actuals i disseny de noves iniciatives.
 • 3.2.4. Teoria en el punt de mira: la sàvia creativitat humanitzadora.
 • 3.2.5. Disciplina artística en el punt de mira.
 • 3.2.6. Poesia, ciència i la pràctica comuna de la indagació.
 • 3.2.7. Música, ciència i la pràctica comuna de la indagació.
 • 3.2.8. Desenvolupament del mètode STEAM: Escriu una Òpera Científica (Write a Science Opera).
3.3. El projecte STEAM a la meva escola
 • 3.3.1. Col·laboracions amb entitats i empreses per al suport de projecte STEAM d'escola.
 • 3.3.2. Comunitat d'alumni postgrau STEAM URV. Empoderament pel lideratge: agents de canvi en educació.
3.4. Jornada d'experiències STEAM al Campus Sescelades (URV)
Mòdul:
Mòdul 4.

TREBALL DE FI DE PROGRAMA

ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
4.1. Sessió informativa sobre el desenvolupament del projecte de Fi de Postgrau. Tutories individuals per a la presentació de les propostes de Treball de Fi de Postgrau.

4.2. Entrega 1: Introducció i Objectius del Treball.

4.3. Entrega 2: Marc teòric que sustenta la proposta.

4.4. Entrega 3: Proposta i conclusions.

4.5. Entrega 4: Entrega definitiva del Treball de Fi de Postgrau.

4.6. Depòsit i avaluació.

Mòdul:

DP STEAM PER A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Contingut:
.
Mòdul:

COORDINACIO STEAM PER A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Contingut:
.