Diploma de Postgrau en Psicologia Perinatal

 • Curs obert
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
M1. Introducció a la Psicologia Perinatal
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:
 • Introducció al model salutogènic
 • Aproximació històrica a la psicologia perinatal
  1. Construcció de la maternitat
  2. Una mirada des de la psicologia de gènere
  3. Els canals biològics, socials i relacionals en la maternitat
  4. Aspectes psicosocials de la maternitat: construint identitats des de la concepció a la primera criança
  5. Identitats maternes i constel·lacions maternals
Mòdul:
M2. Psicologia de la fertilitat i la salut reproductiva
ECTS:
2,5
Durada:
25 h.
Contingut:
 • Psicologia de la salut reproductiva i desenvolupament adolescent
 • Reproducció i fertilitat
 • El context psicològic de la infertilitat
 • Maternitat assistida
 • Salut mental materna i neonatal en processos de Reproducció Assistida
Mòdul:
M3. Psicologia de la gestació
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
 • Prevenció psicosocial i promoció de la salut durant la gestació
 • Neuroendocrinologia del comportament matern i patern
 • Vincle prenatal
 • Orígens fetals de salut i malaltia
Mòdul:
M4. Psicologia del naixement, part i postpart
ECTS:
3,5
Durada:
35 h.
Contingut:
 • Fisiologia del part
 • El naixement des d'una perspectiva psicològica: Diferents teories explicatives
 • Factors i actituds en relació al part
 • Fisiologia del puerperi
 • Prevenció psicosocial i promoció de la salut en el període de exogestació
 • Psicopatologia en el puerperi i en el postpart
Mòdul:
M5. Psicologia del dol perinatal
ECTS:
1,5
Durada:
15 h.
Contingut:
 • Pèrdua gestacional
 • Interrupció de l'embaràs
Mòdul:
M6. Psicologia del recent nascut
ECTS:
2,1
Durada:
21 h.
Contingut:
 • El nounat: característiques generals i exàmens clínics
 • Capacitats, competències i comportament del nounat
 • Avaluació i atenció psicològica al nounat a terme i a la seva família
 • El bebè prematur: conseqüències de néixer abans d'hora
 • Mètodes d'intervenció en la prematuritat: mare cangur i programa NIDCAP ("Cures centrades en el desenvolupament")
Mòdul:
M7. Psicologia i lactància
ECTS:
1
Durada:
10 h.
Contingut:
 • Alimentació del bebè
  1. Fisiologia i components de la lactància materna
  2. Per què lacten les dones? Models teòrics de salut aplicats a la lactància
  3. La lactància materna com a agent protector de la salut mental de la diada mare-bebè
 • Grups de suport a la lactància
Mòdul:
M8. Psicologia de la primera criança
ECTS:
2,3
Durada:
23 h.
Contingut:
 • La primera hora de vida del bebè
 • Vincle afectiu i teoria de la inclinació
  1. La relació i el rol del pare o parella de criança
  2. Models de criança i criança
 • Grups de suport a la criança
Mòdul:
M9. Evaluació psicològica en el període perinatal
ECTS:
,8
Durada:
8 h.
Contingut:
 • El procés d'avaluació en Psicologia Perinatal
  1. L'entrevista psicològica aplicada a l'àmbit perinatal
  2. L'anamnesi i història clínica en Psicologia Perinatal
  3. Principals instruments d'avaluació en Psicologia Perinatal
 • Habilitats del/a psicòleg/a perinatal
Mòdul:
M10. Intervenció psicològica i psicoterapèutica a la maternintat i les seves aplicacions
ECTS:
7
Durada:
70 h.
Contingut:
 • Intervenció en reproducció assistida
 • Intervenció en pèrdua i duel
  1. Grups de suport al duel
 • Intervenció durant la gestació
  1. Comunicació de males notícies
  2. L'embaràs després de la pèrdua(s)
  3. La maternitat després d'abús o agressió sexual
  4. La maternitat després del part/cesària traumàtics
 • Intervenció grupal després de part/cesària traumàtic
 • Intervenció en puerperi, postpart i *exogestación
 • Intervenció en trauma
Mòdul:
M11. Intervenció psicosocial a la maternitat i les seves aplicacions
ECTS:
3,3
Durada:
33 h.
Contingut:
 • Maternitats adolescents i migrants
 • Programes d'intervenció i prevenció psicosocial per a dones gestants en risc de vulnerabilitat
 • Maternitat i interculturalitat. Perspectives en intervención clínica i psicosocial
 • Models d'atenció psicosocial i promoció de la salut perinatal des de la gestació fins el primer any de vida
 • Models d'intervenció basats en l'experiència interdisciplinar
 • Parentalitat positiva
Mòdul:
Treball de fi de postgrau
ECTS:
1
Durada:
10 h.
Contingut:
El Mòdul Treball Fi de Postgrau s'ha d'entendre com un mòdul globalitzador que té com a objectiu la integració dels aprenentatges realitzats durant el Postgrau. Així, dins el Mòdul Treball Fi de Postgrau, es podran realitzar 3 tipus de treball detallats a continuació:
 • Revisió bibliográfica: En aquesta modalitat de treball s'ha d'escollir un tema rellevant en Psicologia Perinatal i realitzar una revisió bibliogràfica sobre el mateix. Per a això, s'ha de fer una recerca bibliogràfica per dur a terme una anàlisi de l'evidència existent per elaborar conclusions de l'estat actual del tema així com obrir, en cas que fos necessari, noves idees d'investigació.
 • Disseny d'un projecte d'intervenció: Aquest tipus de treball consisteix en, en funció dels vostres coneixements previs sobre intervenció psicològica, desenvolupar un projecte d'intervenció en un àmbit concret de la Psicologia Perinatal. Pot ser un projecte d'intervenció individual o grupal, de l'àmbit clínic, psicoeducatiu o psicosocial. La idea és que pugui servir com a marc de referència per a una futura implementació.
 • Disseny d'un projecte de creació de centre: Un aspecte que preocupa un cop finalitzada la formació és com iniciar el propi projecte professional, com implementar els nostres coneixements i integrar-los en un projecte professional d'interès social. Aquest treball està pensat per a aquelles persones que vulguin pensar i projectar la seva pròpia activitat professional en l'àmbit de la psicologia perinatal sota la supervisió d'una professional que ja ha emprès aquest camí prèviament.
Mòdul:
M0. Aspectes generals i organització del postgrau
Contingut:
.

Inscripció