Diploma de Postgrau en Psicologia Perinatal

 • Curs tancat
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Introducció:

La recerca actual està posant de manifest la importància que tenen els períodes de gestació, naixement i primera infància per a la salut mental i vida emocional de l’ésser humà. Durant aquest període es donen esdeveniments que requereixen d’intervenció psicològica específica per, per una banda, a pal•liar els possibles efectes que puguin tenir tant per a la mare com per al/la fill/a; com per una altra banda promocionar la salut tant de la gestant com del fetus.
A l'actualitat, no existeix una formació de postgrau que treballi els processos psicològics relacionats amb la fertilitat, gestació, part, postpart i criança. En el curs que es proposa a continuació es treballarà el període de gestació, naixement i primera criança des d’una perspectiva psicològica y de promoció de la salut, parant tota la atenció en tots els processos psicològics que es donen en aquest període. A més a més, aquesta formació pretén oferir formació en intervenció individual, grupal i psicosocial específica durant aquest període per tal de promoure la salut mental de la mare, el bebè, i en última instància, la família.
Tots els continguts del curs estan basats en la evidència científica actual.

Adreçat a:
Graduats o llicenciats en Psicologia o Medicina amb especialitat en Psiquiatria.
Criteris de selecció:
Titulació Prèvia
Codi:
EPERINEP-A4-2020-4
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:
Formar professionals especialistes en l'abordatge dels aspectes psicològics subjacents als processos de fertilitat, gestació, part, postpart, maternitat i primera criança, des d'una mirada centrada en la psicologia de gènere i la promoció de la salut.
Competències professionals:

 • Conèixer el període perinatal i tots els processos psicològics que es donen.
 • Adquirir i desenvolupar un concepte d'intervenció basat en la promoció de la salut.
 • Conèixer el marc d'actuació del psicòleg perinatal i les diferents possibilitats de treball en xarxa amb altres professionals tant de l'àrea de la salut, educació, serveis socials, etc.
 • Conèixer les diferents alternatives d'intervenció clínica i psicosocial durant els processos de fertilitat, gestació, preparació al part, post part, maternitat, criança i vincle.
 • Conèixer la recerca actual sobre psicologia perinatal per basar la seva pràctica professional en aquests coneixements.

Sortides professionals:

 • Intervenció i acompanyament psicològic en processos de fertilitat.

 • Intervenció i acompanyament psicològic en processos de reproducció assistida.

 • Intervenció i acompanyament psicològic en embaràs, post-part, criança i lactància.

 • Intervenció i acompanyament psicològic en processos de dol i pèrdua gestacional

 • Dinamització de grups de dol, maternitat i criança.

 • Acompanyament i suport a professionals de la salut reproductiva en la dinamització de grups de preparació al part, grups de post-part i lactància

 • Intervenció psicosocial en tot el procés d'embaràs, part, postpart i criança.

Notícies:

Nota important

El Diploma de Postgrau de Psicologia Perinatal pel curs 2020-21 manté la seva modalitat semipresencial.

En el cas d'emergència sanitària que requereixi confinar a la població o que impliqui restriccions de mobilitat durant el curs, s'adaptarà l'activitat docent i l'avaluació per a que es pugui dur a terme a distància d'acord amb les directrius que estableixin els organismes pertinents.

Direcció:
Carmen Hernández Martínez
Docents:
Carmen Hernández Martínez
Carme Costas Moragas
Sara Jort Povea
María Ramos González
Claudia Patricia Roncallo Andrade
Diana Sánchez Sánchez
Cristina Silvente Troncoso
Gabriella Bianco
Durada:
30 ECTS
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 21/09/2020 al 28/09/2021
Horari:

Les sessions presencials es faran en cap de setmana.

Les sessions es duran a terme els següents dies:

03/10/2020 – 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00.

04/10/2020 – 9:00 - 15:00.

28/11/2020 – 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00.

29/11/2020 – 9:00 - 15:00.

30/01/2021 – 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00.

31/01/2021 – 9:00 - 15:00.

13/03/2021 – 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00.

14/03/2021 – 9:00 - 15:00.

24/04/2021 – 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00.

25/04/2021 – 9:00 - 15:00.

05/06/2021 – 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00.

06/06/2021 – 9:00 - 15:00.

Ubicació:
Centre de Formació Permanent FURV (Reus)
Plànol de situació:

Preu:
2400 €
Beques i facilitats de pagament:

Beques FURV: Aquest postgrau disposa d’una de les 36 Beques FURV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV


Beques URV Acció Social URV Solidària: Aquest postgrau disposa d'una de les beques que ofereix la URV Solidària.


Possibilitat de fraccionament: 10% reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del curs + 40 % a meitat de curs.  


Bonificació: Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:
977779966

Temari del curs