Diploma de Postgrau en Pràctica Avançada d'Infermeria al Nen amb Problemes de Salut

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
El tenir cura en la infància i l'adolescència al nen amb problemes de salut
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
 • Revisió històrica de l'assistència de l'infant i/o l'adolescent malalt
 • Característiques i Humanització dels centres sanitaris infantils
 • Drets del nen, drets de l'Infant hospitalitzat
 • Guies de pràctica clínica i procés infermer a pediatria mitjançant les tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC)
 • La família del nen amb problemes de salut. Serveis d'acompanyament i ajudes socials

Mòdul:
El nounat, assistència al néixer i en situacions de risc vital
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

 • Part i adaptació a la vida extrauterina
 • Característiques del nounat a terme sa
 • Cures Centrades en el desenvolupament del nadó i la seva família. NIDCAP
 • Nounat prematur. Classificació, característiques, principals cures a tenir en compte durant les primeres hores de vida
 • Nounat d'alt risc al néixer. Principals causes de risc vital durant el naixement. Actuació immediata i durant les primeres hores
 • Patologies més freqüents del nounat
 • Lactància materna, Programa d'Atenció Domiciliaria, programes de seguiment després de l'alta hospitalària

Mòdul:
Temes transversals: monitorització i teràpia invasiva pediàtrica, dolor, farmacologia
ECTS:
8
Durada:
80 h.
Contingut:
 • Constants i monitorització invasiva i no invasiva
 • Zones de punció i dispositius vasculars més freqüents
 • Cura, manteniment i complicacions de la teràpia intravenosa
 • Dispositius de suport respiratori neonatal i pediàtric
 • Altres dispositius de teràpia invasiva
 • Els nadons i els nens tenen dolor?
 • Valoració del dolor segons l'edat del nen
 • Mesures farmacològiques i no farmacològiques per prevenir i/o alleujar el dolor
 • Tipus de fàrmacs més habituals
 • Vies d'administració més adients
 • Càlcul de dosis, preparació i forma d'administració específica per a pediatria
 • Guies de fàrmacs neonatal i pediàtrica: fàrmacs, preparació, conservació, administració, incompatibilitats, etc.
Mòdul:
Urgències pediàtriques
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
 • Situacions d'urgència més prevalents (nens)
 • Situacions d'urgència més prevalents (obstètriques)
 • Asistencia immediata al nen en situació de risc vital a urgències
 • El nen politraumatitzat, rebuda i estabilització
 • RCP bàsica i immediata
 • Hospital de dia
 • Trasllat a planta d'hospitalització i/o a unitat de cures intensives

Mòdul:
Unitat de cures intensives pediàtriques (UCI-P)
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
 • Causes més freqüents d'ingressos a la UCI-P
 • Asistencia immediata al nen en situació de risc vital a UCI-P
 • RCP avançada
 • Trasllat a planta d'hospitalització
 • Procés de dol, nen i família en situacions crítiques
Mòdul:
Unitats pediàtriques
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
 • Patologies agudes: respiratori, infeccions, debut diabètic, metabulopaties, etc.
 • Cirurgies amb i sense ingrés
 • Patologies cròniques: malalt renal, oncològic, diabètic.
 • Programes de seguiment del nen crònic, enllaç amb la comunitat
Mòdul:
Pràctiques simulació
ECTS:
7
Durada:
100 h.
Contingut:
 • Rebuda i estabilització nounat dalt risc, RCP, tècnica intravenosa, preparació i administració fàrmacs mitjançant casos clínics, rebuda i estabilització nen politraumatitzat.
 • Tutories pràctiques clíniques

Mòdul:
Pràctiques externes
Contingut:
.