Diploma de Postgrau en Pràctica Avançada d'Infermeria al Nen amb Problemes de Salut

Fitxa Tècnica

Introducció:

El Diploma de Postgrau en Pràctica Avançada d'Infermeria al Nen amb Problemes de Salut forma part del Màster en Cuidatges Experts al Nen i l'Adolescent, que ofereix un itinerari modular, i per tant es pot cursar sencer o per parts. L'itinerari complert està format per dos diplomes més el projecte final de màster. L'atenció al nen en situació de malaltia, ja sigui aguda o crònica requereix un coneixement específic i de qualitat per part dels professionals que l'assisteixen. L'entorn de l'infant i l'adolescent, en la vida qüotidiana és diferent al de l'adult, amb les seves peculiaritats, adaptat a l'edat i procés evolutiu del nen, així doncs, per què ha de canviar això quan un nen és atès a un centre sanitari? Els professionals de la salut hem de tenir les eines tant de coneixements com de recursos específics per tal de garantir la millor assistencia a l'infant i l'adolescent en el seu estat més vulnerable, la malaltia. Aquest programa pretén formar professionals que puguin aportar tot ho esmentat anteriorment a l'infant, adolescent i a la seva família.

Adreçat a:
Professionals d'infermeria.
Codi:
EPPAINS-A6-2022-7
Títol al que dóna dret:
Diploma de postgrau
Objectius:
Dotar a professionals d'infermeria dels coneixements i habilitats formatives adients per donar l'assistència sanitària específica que l'infant, l'adolescent i la seva família necessiten en el seu estat més vulnerable, la malaltia.
Competències professionals:

 • Donar assistència sanitària, garantint els drets dels infants a la dignitat, a la privacitat, a la intimitat, a la confidencialitat i a la capacitat de decisió tant del nen, com de la seva família.

 • Conèixer els processos fisiopatològics més prevalents en l’infant i l’adolescent.

 • Utilitzar el judici clínic en el procés de cuidar i desenvolupar plans de cures per a arribar als estàndards de qualitat i la pràctica basada en l'evidència.

 • Capacitat d’assistir a l’infant i/o a l’adolescent en situacions de risc vital.

 • Habilitat per a realitzar procediments i tècniques específiques per l’infant i/o l’adolescent amb problemes de salut, coneixent l'ús i la indicació de productes sanitaris, tenint en compte la seguretat de la persona i del professional.

 • Conèixer els fàrmacs d’ús més habituals a pediatria. Demostrar habilitat per a preparar i administrar amb seguretat aquests fàrmacs.

 • Habilitat per a identificar situacions de risc vital, dolor, sofriment, malaltia, risc psicosocial, i/o mort i saber respondre davant d’elles.

 • Mantenir un compromís ètic seguint els principis deontològics i legals en el context professional.

Sortides professionals:

 • Centres hospitalaris: àrees pediàtriques com planta de pediatria, cirurgia pediàtrica, oncologia-hematologia pediàtrica, cremats pediàtrics, nefrologia i cardiologia pediàtrica, neonatologia, unitat de cures intensives neonatals i pediàtriques, urgències pediàtriques i qualsevol altre servei i/o consulta externa relacionada amb l’atenció al nadó, infant i/o adolescent.

 • Serveis d’Emergència Mèdica Pediàtrica.

Direcció:
María Jiménez Herrera
Coordinació acadèmica:
Leticia Bazo Hernández
Docents:
Joaquin Escribano Subías
Adolf Gómez Papí
María Jiménez Herrera
Raquel Gil Eiroá
Elena Mateo Zapata
Patricia Ros García
Leticia Bazo Hernández
Mª Inmaculada De Molina Fernandez
Ana Negre Loscertales
Alba Quesada Vargas
Elisabet Jiménez Molina
Isaac Moll Adrián
Mª José Cabañas Poy
Ana Maria Sánchez Reyes
Laura Contreras Aponte
Mª José Muñoz Blanco
Amparo Montoya Alcolea
Esther Videgain Bea
Maria Padro Hernandez
Estrella Gargallo Monforte
Esperanza Nieves Lamas
Maria Purificacion Casanova Angulo
Patricia Rubio Garrido
Núria Herranz Rubia
Amanda Secorun Torres
Gemma March Mateu
Cristóbal Añez Simón
José Miguel Martínez Rubio
Moises Alvarez Carvajal
Raquel Guerra Navas
Silvia Barrio Santome
Cesar Ruiz Campillo
Montse Roig Jimenez
Fátima Camba Longueira
Núria Pié Dols
Miriam Valin Tascon
Marta Reche Morros
Miriam Muñoz Dorado
Silvia Espuña Diaz
Elisenda Rull Bes
Durada:
30 ECTS
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 14/11/2022 al 25/11/2023
Especificació durada:
12 mesos
Horari:
9 classes presencials, un dilluns al mes (de 9 a 14.30 h i de 15.30 a 18.30 h)
Ubicació:
Facultat d'Infermeria
Av. Catalunya, 35 - Tarragona
Plànol de situació:

Preu:
2175 €
Beques i facilitats de pagament:

 • Beques FURV: Aquest programa disposa d’una de les 27 Beques de la Fundació URV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV. • Possibilitat de fraccionament: 10% per la reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del programa + 40% a meitat del programa. • Bonificació: Aquest programa compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:
Més informació:
Acreditació en SVIP por el Grupo Español de Reanimación Cardiopulmonar Pediàtrica i Neonatal (GERCPPN) i el Consell Català de Ressuscitació (CCR).

Equip d'especialistes experts en infermeria comunitària i infermeria escolar en l'atenció al nen i l'adolescent a la comunitat, procedents de centres i associacions de referència nacionals.

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs