Diploma de Postgrau en Lideratge

 • Curs tancat
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
AUTOLIDERATGE
ECTS:
7,5
Durada:
77 h.
Contingut:
Introducció al lideratge: autolideratge, lideratge d'equips i lideratge organitzacional.

Autoconeixement.
 1. Talents, fortaleses, limitacions i debilitats (metodologia CliftonStrengths®).
 2. Orientacions de carrera professional.
 3. Valors personals i propòsit de vida.


Planificació de la carrera professional: visió, rols, objectius (a curt i mig termini) i accions concretes.

Efectivitat personal.
 1. Integritat.
 2. Com crear hàbits efectius.
Mòdul:
LIDERATGE D'EQUIPS
ECTS:
7,5
Durada:
74 h.
Contingut:
El rol del mànager.
 1. Com crear «ganes» (engagement) en els col·laboradors. Mesura del grau de compromís descol·laboradors: qüestionari Gallup Q12.
 2. Fins a quin punt encaixo en el rol de mànager. El càsting ho és tot.
 3. Deixar clares les expectatives.
 4. Negociació i gestió de conflictes.
 5. Procés d'avaluació del rendiment.
 6. Invertir en fortaleses. Com proveir un reconeixement efectiu.
 7. Com promocionar.
 8. Negociació


Equips d'alt rendiment.
 1. Models per construir equips d'alt rendiment.
 2. Gestió de projectes mitjançant metodologies àgils.


Avaluació de l'efectivitat grupal.
 1. Avaluació del funcionament de l'equip.
 2. Quadre de comandament dels processos (gestió del dia a dia).
Mòdul:
LIDERATGE ORGANITZACIONAL
ECTS:
10
Durada:
99 h.
Contingut:
Autoconeixement.
 1. Organitzacional: Model EFQM d'Excel·lència.
 2. Lideratge transformacional: fins a quin punt encaixo en el rol? Feedback 360 graus.

Gestió del canvi i cultura organitzativa.
 1. Supòsit bàsics i valors organitzacionals.
 2. Metodologia de gestió del canvi.

Lideratge i estratègia.
 1. Anàlisi de la situació actual. Tendències a l'entorn: globalització, digitalització, canvis socials (millennials i generació Z), VUCA, responsabilitat social corporativa, etc.
 2. Pla estratègic: visió, missió i factors claus d'èxit.
 3. Comunicació.
 4. Pla anyal. El procés de catchball.
 5. Revisions.

Efectivitat organitzacional. Quadre de comandament estratègic.
Mòdul:
THE CHALLENGE (Treball Fi de Programa)
ECTS:
5
Durada:
60 h.
Contingut:
Servei de mentoring.

Presentació oral i defensa de l'Encàrrec Reptador

El desenvolupament de la capacitat de lideratge es lliga finalment a la realització d'un encàrrec reptador, real, a la feina. Aquest encàrrec reptador ha de tenir un impacte sobre els resultats del negoci i requerir necessàriament la millora de la capacitat de lideratge.

L'abast del projecte es defineix i consensua entre el participant i la Direcció del curs. A partir de l'aprovació de l'encàrrec, a cada participant se li assigna un mentor i un o més coaches que li donaran suport durant tota la fase d'execució del projecte.

Finalment, el participant haurà de lliurar una memòria, una presentació oral i defensar la feina realitzada davant d'un tribunal avaluador.