Diploma de Postgrau en Lideratge

 • Curs tancat
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

Adreçat a:
 1. Mòdul d'Autolideratge: a qualsevol persona.
 2. Mòdul de Lideratge d'Equips: a mànagers, high-potentials i emprenedors.
 3. Mòdul de Lideratge Organitzacional: a mànagers, executius i emprenedors.
 4. Mòdul de l'Encàrrec Reptador: a mànagers, executius i emprenedors.
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Idoneïtat Entrevista
Codi:
DPLIDERE-M1-2021-2
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:
 • Conèixer i reivindicar els talents dominants i les fortaleses personals.
 • Realitzar un pla de carrera professional coherent amb els propis interessos, talents, valors personals i propòsit de vida.
 • Crear els hàbits necessaris per fer el que hem de fer.
 • Avaluar el grau d'encaix amb el rol de mànager en base al coneixement dels talents / fortaleses personals.
 • Mesurar el nivell de compromís (engagement) de l'equip.
 • Crear una cultura d'alt compromís a l'equip.
 • Avaluar el grau d'encaix amb el rol de líder organitzacional en base al coneixement dels talents / fortaleses personals.
 • Crear Plans de Desenvolupament Personal (PDP) orientats a potenciar les fortaleses i dur a terme un control de danys de les debilitats.
 • Conèixer i utilitzar el Model EFQM d'Excel·lència per avaluar el nivell d'excel·lència de l'organització, identificant les fortaleses i àrees de millora organitzatives.
 • Desenvolupar la missió, visió i valors de l'organització.
 • Seleccionar les persones amb el talent natural per exercir el rol de mànagers.
 • Concebre, formular, revisar i posar al dia el Pla Estratègic i les corresponents polítiques de suport.
 • Comunicar i desplegar el Pla Estratègic d'una manera estructurada a l'organització per assolir els resultats desitjats.
 • Conèixer els tres nivells de cultura dins de l'organització i la seva relació amb el lideratge.
 • Gestionar de forma efectiva el canvi organitzacional.
Sortides professionals:

El diploma de postgrau en Lideratge de la URV facilita la transició a dos canvis de rol que són especialment crítics en les organitzacions actuals:
1. El canvi d'expert o especialista a mànager.
2. El canvi de mànager a executiu o líder organitzacional.

Itinerari formatiu:

Cursos de Formació Contínua Semipresencials:
- Autolideratge (Mòdul 1 semipresencial - Preu: 1.215,00 €)
- Lideratge d'Equips (Mòdul 2 sempresencial - Preu: 1.165,00 €)
- Lideratge Organitzacional (Mòdul 3 semipresencial - Preu: 1.515,00 €)
- The Challenge (Mòdul 4 semipresencial - Preu: 1.165,00 €)

Cursos de Formació Contínua Virtuals:
- Autolideratge (Mòdul 1 virtual- Preu: 1.140,00 €)
- Lideratge d'Equips (Mòdul 2 virtual - Preu: 1.115,00 €)
- Lideratge Organitzacional (Mòdul 3 virtual - Preu: 1.415,00 €)
- The Challenge (Mòdul 4 virtual - Preu: 1.165,00 €)

Coordinació acadèmica:
Noemí Aymamí Ortíz
Docents:
Joan Ramon Alabart Córdoba
Mario Arias Oliva
Alfred Arias Barrio
Pilar Segura García
Hans-Jörg Witt
Ignasi Cañagueral Laboria
José María Robles Pujals
Rubén Folgado Girón
Alberto Tocco
Jesús Loma-Ossorio Blanch
Gerard Isern Sabadí
Xavier Mas Fossas
Noelia Vazquez Coronel
José Aguas Poveda
Durada:
30 ECTS
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 04/10/2021 al 07/10/2022
Horari:
Classes virtuals/presencials: dilluns de 19.00 a 21.00
Classes virtuals/presencials un cop al mes:
divendres de 17.00 a 21.00 i dissabtes de 9.30 a 13.30
Ubicació:
Edifici Tecnoparc Av. Bellissens, 42 43204-Reus
Plànol de situació:

Preu:
4535 €
Beques i facilitats de pagament:

1. Beques FURV: Aquest postgrau disposa d’una de les 36 Beques FURV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV

2. Possibilitat de fraccionament: 10% reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del curs + 40 % a meitat de curs

3. Bonificació: Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la "Fundación Estatal para la Formación en el Empleo" (FUNDAE). Més informació en Bonificació FUNDAE

Contacte:
Telèfon de contacte:
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores: Samantha Gascó
Telèfon: +34 977 779 963

Joan Ramon Alabart Córdoba
Telèfon: +34 666 265 802 / E-mail: liderazgo@fundacio.urv.cat
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat
Entitats col·laboradores:

                    

Temari del curs