Diploma de Postgrau en Gestió de la Qualitat. ISO 9001

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Aquest curs està dirigit a tota aquella persona interessada en l'àmbit de la gestió de la qualitat, Medi Ambient i la seguretat laboral.

Així doncs, carreres adients són les de:

- Ciències (química, biotecnologia, ambiental, entre d'altres)
- Enginyeries.
- Empresarials.
- Relacions laborals.
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Idoneïtat Entrevista
Titulació Prèvia
Codi:
EDPGQEN-I8-2021-11
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:
- Formar responsables i coordinadors en el disseny, la implantació, el manteniment i millora dels sistemes de gestió integrada de la Qualitat, el Medi Ambient i la Seguretat Laboral

- Proporcionar els coneixements per fer auditories internes segons els requisits de les normes vigents.
Sortides professionals:

- Tècnic de l’àrea de Qualitat.
- Tècnic especialista en el disseny, implementació i manteniment dels sistemes de qualitat.

Pàgina web:
Direcció:
Magdalena Constantí Garriga
Coordinació acadèmica:
Magdalena Constantí Garriga
Docents:
Enric Brull Alabart
Julio Rodrigo Fuentes
Lluis Balsells Virgili
Magi Casellas Andreu
Magdalena Constantí Garriga
Manel Cardiel Tarragó
Josep Castán Martín
Durada:
30 ECTS
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 15/10/2021 al 31/10/2022
Especificació durada:
Hores Presencials: 110 h - Hores No Presencials: 168 h
Horari:
Divendres de 17 a 21 h. i dissabtes de 9 a 13 h.

- Models de qualitat i millora de processos - del 15/10/2021 al 22/10/2021
- Gestió de la qualitat. ISO 9001: 2015 - del 23/10/2021 al 11/01/2022
- Integració de sistemes de gestió i auditories - del 22/04/2022 al 20/05/2022
- Projecte - del 27/05/2022 al 30/09/2022
Ubicació:
Aula (Pendent) Campus Catalunya Avinguda de Catalunya 35 Tarragona
Plànol de situació:

Preu:
1920 €
Beques i facilitats de pagament:

1. Beques FURV: Aquest postgrau disposa d’una de les 36 Beques FURV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV

2. Possibilitat de fraccionament: 10% reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del curs + 40 % a meitat de curs

3. Bonificació: Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la "Fundación Estatal para la Formación en el Empleo" (FUNDAE). Més informació en Bonificació FUNDAE

Contacte:
Telèfon de contacte:
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores: Samantha - 977 77 99 63
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs