Diploma de Postgrau en Exercici Terapèutic, Prevenció i Readaptació de Lesions

 • Curs tancat
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Teoria i conceptes de l’exercici terapèutic, prevenció i readaptació de lesions
ECTS:
,5
Durada:
5 h.
Contingut:

 • Estat actual de la readaptació, d’on venim i cap a on anem
 • Anàlisis del l’esport on actuem
 • Gestió del procés lesiu i de recuperació

Mòdul:
Detecció, abordatge, readaptació i prevenció de lesions traumàtiques
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

 • Fisiopatologia: definició, detecció de lesió, incidència, factors de risc
 • Tipus de lesió, localització i gravetat
 • Tractament mèdic i temps de recuperació
 • Fisioteràpia passiva en procés de recuperació de la lesió
 • Pautes de fisioteràpia activa - readaptació
 • Prevenció

Mòdul:
Detecció, abordatge, readaptació i prevenció de lesions musculars
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:

 • Factors de risc propis del cada grup muscular lesionat
 • Mecanismes lesius
 • Incidència lesiva
 • Principis en l’abordatge terapèutic
 • Pautes de fisioteràpia activa - readaptació
 • Prevenció

.
Mòdul:
Detecció, abordatge, readaptació i prevenció de lesions lligamentoses
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:

 • Fisiopatologia: definició, detecció de lesió, incidència, factors de risc
 • Tipus de lesió, localització i gravetat
 • Tractament mèdic i fisioterapèutic
 • Prevenció

Mòdul:
Eines d’investigació en prevenció i readaptació de lesions.
ECTS:
1
Durada:
10 h.
Contingut:

 • Documentació mèdica
 • Disseny d’estudis
 • Lectura crítica
 • Protocol d’investigació

Mòdul:
Detecció, abordatge, readaptació i prevenció de lesions tendinoses
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

 • Fisiopatologia: definició, detecció de lesió, incidència, factors de risc
 • Tipus de lesió, localització i gravetat
 • Tractament mèdic i fisioterapèutic
 • Prevenció

Mòdul:
Eines de valoració funcional, recollida i registre de dades, planificació i programació
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:

 • Valoració neuromuscular
 • Eines de valoració low cost
 • Teoria de l’entrenament
 • Força i resistència muscular
 • Resistència cardiorrespiratòria
 • Elasticitat muscular
 • Planificació i programació de les sessions

Mòdul:
Eines i estratègies per gestionar el procés de recuperació/readaptació d'un esportista
ECTS:
1
Durada:
10 h.
Contingut:

 • Introducció al mon emocional que envolta els processos terapèutics
 • Desenvolupar l’autoconfiança de l’esportista per aconseguir la seva col·laboració en el procés de recuperació/readaptació.

Mòdul:
Patologia relacionada amb el rendiment esportiu: infecciosa, psicològica/psiquiàtrica, sistèmica, ginecològica, respiratòria, cardíaca, dermatològica
ECTS:
1
Durada:
10 h.
Contingut:

 • Fisiopatologia, incidència, factors de risc
 • Detecció precoç, signes d’alarma
 • Consideracions en fisioteràpia i esport
 • Tractament

Mòdul:
L’esport adaptat i la gestió del procés d’una lesió
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

 • Definició i classificacions
 • Valoracions específiques segons la classificació
 • Fisiopatologia i mecanismes de lesió
 • Incidència i factors de risc
 • Fisioteràpia en el procés de recuperació
 • Prevenció

Mòdul:
Complements a la fisioteràpia en l’abordatge de les lesions: aspectes relacionats
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

 • Prevenció, readaptació i recuperació en medi aquàtic
 • Nutrició esportiva:
  • La nutrició esportiva i fisioteràpia, per combatre les lesions
  • Riscos d’una alimentació inadequada en l’esportista
  • Protocol de recuperació de lesions en l’esport
  • Aliments funcionals/suplements/nutrients clau en lesions
  • Hidratació de l’esportista, aspecte clau en lesions musculars
 • Podologia:
  • Anamnesi
  • Eines de valoració: estudi de pressions, estabilometria, avaluació dinàmica
  • Raonament clínic

Mòdul:
Treball fi de programa
ECTS:
3,5
Durada:
40 h.
Contingut:

El treball fi de postgrau pretén que l’estudiant no sigui només un receptor dels coneixements i habilitats impartits durant el curs si no que demostri que pot contribuir al creixement d’aquests. Per aquest motiu se li exigeix que realitzi un treball de recerca relacionats amb els continguts del postgrau on apliqui els coneixements i les habilitats rebuts durant el mateix.


La modalitat preferible és l’assaig clínic, i la part que es valora més d’aquest és el disseny. Entenem que el temps del que l’estudiant disposa des que està estipulat el inici del treball fins a la seva presentació oral no és suficient per reclutar un nombre suficient de participants, tenir l’aprovació el corresponent comitè ètic, etc.