Diploma de Postgrau en Educació Psicomotriu i Desenvolupament Psicològic

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:

1r curs acadèmic Màster Internacional en Educació i Teràpia Psicomotriu

Contingut:

Informació que es trobarà a la pàgina web del màster relacionada amb el primer curs acadèmic

Mòdul:

Educació Psicomotriu i Atenció a la Diversitat

ECTS:
12
Durada:
107 h.
Contingut:

Introducció a la Psicomotricitat. Desenvolupament infantil i intervenció psicomotriu

 • Lliçó inaugural
 • Concepte, història i realitat actual
 • Bases psicobiològiques del moviment
 • Desenvolupament psicomotriu
 • Desenvolupament emocional durant la infància
 • Valor de l'activitat autònoma
 • Psiconeuroinmunologia i psicomotricitat

Fonamentació psicoanalítica de la intervenció psicomotriu

 • Descoberta de l'inconscient. Recorregut pulsional. Neurosi, perversió, psicosi. Relació transferencial

Estratègies d'avaluació i diagnòstic

 • Observació psicomotriu de l'infant
 • Exploració i diagnòstic psicomotriu

La intervenció psicomotriu en contextos educatius

 • Objectius i nivells d'intervenció
 • Principis i estratègies d'intervenció en la pràctica psicomotriu educativa:Tecnicitat, estratègies i rol
 • Currículum d'educació infantil (0-3 anys) i educació psicomotriu
 • Psicomotricitat a l'educació infantil (3-6 anys)
 • Pràctica psicomotriu educativa
 • Evolució i importància del joc durant la infància
 • Observació i avaluació de la intervenció

La intervenció psicomotriu en contextos d'ajuda

 • Principis i estratègies d'intervenció en l'ajuda psicomotriu I
 • Intervenció psicomotriu en trastorns d'aprenentatge escolar
 • Trastorns de la comunicació i la relació
 • Intervenció psicomotriu amb persones amb paràlisi cerebral, bebès i infants prematurs
 • Afavorint el vincle i la resiliència. Intervenció Psicomotriu amb infants tutelats a un CAU
 • Intervenció psicomotriu a la tercera edat
 • Treball corporal amb adolescents

Altres tècniques corporals en la dialèctica cos-psique

 • Respiració, relaxació i meditació
 • Reiki. Abordatge subtil
 • Massatge infantil
Mòdul:

Pràctiques Formatives en Educació Psicomotriu

ECTS:
3
Durada:
33 h.
Contingut:

Participació en sessions de pràctica psicomotriu educativa i atenció a la diversitat, a diferents escoles i institucions.

Adquirir estratègies de intervenció en l’àmbit de l’educació i la teràpia que permetin:

 • Observació del nen
 • Sintonia afectiva amb el nen
 • Maneig del dispositiu de la sessió
 • Ús de mediadors personals
 • Assegurament afectiu
 • Promoció del desenvolupament
 • Maneig de dificultats
 • Relació amb altres (persones, institucions) significatius pel nen
 • Construcció del saber
Mòdul:

Sensibilització a la Formació Personal i Vivencial en Psicomotricitat

ECTS:
8
Durada:
81 h.
Contingut:

Assistència i participació en les sessions de Formació personal (un dissabte al mes)

Integració personal progressiva de las següents competències i actituds:

 • Respecte de l’enquadre de treball
 • Expressivitat psicomotriu
 • Cos en relació
 • Disponibilitat pel treball en grup
 • Gestió emocional i estratègies d’afrontament
 • Articulació teòrica
 • Articulació pràctica
Mòdul:

Elaboració de la Memòria

ECTS:
4,5
Durada:
45 h.
Contingut:

Treball d’aprofundiment a nivell teòric, pràctic i personal.

Elaboració de la memòria

Mòdul:

Projecte final DP

ECTS:
2,5
Durada:
24 h.
Contingut:
.
Mòdul:

Tutories DP

Durada:
10 h.
Contingut:
.