Diploma de Postgrau en Dret Urbanístic

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Adreçat a:

Diplomats en Gestió i Administració d'Empreses, en Gestió i Administració Pública o en Relacions Laborals, i amb altres titulacions de grau que permetin l'accés als cossos de tècnics del grup A2.

Codi:
EDRUDA-I5-2020-12
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:

Formar tècnics superiors i mitjans que ocupen llocs de treball a l'Administració local, així com titulats superiors i mitjans que volen accedir a la funció pública./p>

Direcció:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Docents:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Joan Anton Font Monclús
Pablo Molina Alegre
Judith Gifreu Font
Lluís Cases Pallarés
Manuel Táboas Bentanach
Joan Amenós Álamo
Marta Franch Saguer
Amador Ferrer Aixalà
Ramon Noche Arnau
Montserrat Peretó Garcia
Javier Larrondo Lizarraga
Antonio Ezquerra Huerva
Jordi Bachs Ferrer
Blanca Gifre Alvarez
Francesc Xavier Forcadell Esteller
Meritxell Roigé Pedrola
Joan Güell Roca
Marina Rodríguez Beas
Jordi Artigas Masdeu
Maria Cruz Gallardo Ruiz
Eduard Rusiñol Vega
Jordi J Romera Cid
Jordi Duatis Puigdollers
Roger Cots Valverde
Francesc Santacana Portella
Núria Noguer Pujadas
Eduardo Hernández Ordax
Durada:
30 ECTS
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Català
Dates:
del 02/11/2020 al 05/11/2021
Especificació durada:
300 h (sessions d'octubre a juny)
Horari:
Dilluns i dimecres de 16.00 a 20.00 hores
Ubicació:
Aules de formació. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Preu:
2000 €
Beques i facilitats de pagament:

Beques FURV: Aquest postgrau disposa d’una de les 36 Beques FURV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV. 


Possibilitat de fraccionament: 10% reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del curs + 40 % a meitat de curs.  


BonificacióAquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64

Temari del curs