Diploma de Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic en Espanyol

Fitxa Tècnica

La correcció,
de la mà dels professionals
Introducció:

   El diploma de postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic en Espanyol, de caire marcadament professionalitzador, pretén donar resposta a una clara demanda formativa en aquest àmbit. La correcció de textos i l'assessorament lingüístic figuren des de fa temps entre les sortides professionals associades a alguns estudis; tanmateix, pel que fa al castellà, fins la posada en marxa d’aquest postgrau no existia a l’estat espanyol una titulació universitària que preparés específicament per a l'exercici professional d'aquesta tasca.

     En el context actual, caracteritzat per una creixent especialització, aquesta formació específica esdevé fonamental. D'una banda, tot i que correctors i assessors lingüístics continuen estretament lligats a l’àmbit de l’edició, també duen a terme la seva feina en el context d'empreses, organismes i institucions. D'altra banda, és evident que els canals de comunicació que ofereix l'entorn digital (pàgines web, blogs, etc.) obren noves oportunitats professionals, la qual cosa exigeix estar familiaritzats amb aquests mitjans i amb les eines i els recursos tecnològics a l'abast. Per aquesta raó, les noves tecnologies són molt presents al programa formatiu.

   El diploma de postgrau aposta per la modalitat virtual i un enfocament eminentement pràctic. Per tal de fer-ho possible, compta amb un equip docent integrat per experts professionals de l’edició, la correcció, la redacció, l’assessorament lingüístic i la traducció, que traslladen als alumnes el coneixement i el saber fer acumulats com a resultat de la seva experiència.

Adreçat a:

- Titulats de grau o equivalent en Filologia, Traducció, Comunicació, Periodisme i d'altres disciplines relacionades.
- Persones interessades en la correcció i l'assessorament lingüístic en espanyol, amb experiència prèvia o que s'hi vulguin dedicar professionalment.
- Professionals com ara traductors, periodistes, professionals de l'àmbit de la comunicació, etc., que vulguin actualitzar o aprofundir els seus coneixements d'espanyol.

Codi:
ECOASSEL-M4-2021-6
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:
Formar professionals de la llengua que puguin desenvolupar tasques de correcció i assessorament lingüístic amb rigor i eficàcia en diversos entorns de treball (àmbit editorial, àmbit empresarial, àmbit institucional).
Sortides professionals:

El postgrau capacita per treballar com a correctors i assessors lingüístics als àmbits següents:
- Editorials i serveis editorials
- Serveis lingüístics
- Agències de traducció
- Mitjans de comunicació
- Empreses de redacció i producció de continguts
- Institucions públiques
- Departaments de comunicació i màrqueting d’empreses i institucions
- Empreses tecnològiques

Direcció:
José Antonio Moreno Villanueva
Docents:
José Antonio Moreno Villanueva
Javier Polinario Montesinos
Jaume Josep Llambrich Brull
Ana Mata Buil
Pilar Comín Sebastián
Ricardo De Pablo Bercial
Amelia Padilla Roig
María José García Domínguez
Judith Cortés Villaroya
Manuel Gonzalo Claros Díaz
Durada:
30 ECTS
Impartició:
online
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 18/10/2021 al 30/11/2022
Especificació durada:
Hores No Presencials: 345 h
Horari:
MOODLE (Campus virtual)
Ubicació:
Campus virtual de la URV
Preu:
1920 €
Beques i facilitats de pagament:

1. Beques FURV: Aquest postgrau disposa d’una de les 36 Beques FURV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV

2. Possibilitat de fraccionament: 60% abans de l’inici del curs + 40 % a meitat de curs

3. Bonificació: Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la "Fundación Estatal para la Formación en el Empleo" (FUNDAE). Més informació en Bonificació FUNDAE

Contacte:
Telèfon de contacte:
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores:
Samantha - 977 77 99 63
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs