Diploma de Postgrau en Auditoria Interna en Entitats de Crèdit

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Llicenciatura, Diplomatura o Grau en l'àmbit de l'Economia i l'Empresa.
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Titulació Prèvia
Codi:
EPAIECE-A1-2024-8
Títol al que dóna dret:
Diploma de postgrau
Objectius:
Dotar als participants de comprensió, capacitat d'anàlisi i d'aplicació pràctica sobre els elements (comptables, matemàtics, informàtics, legals i noratius) que es poden considerar consustancials a una visió completa i innovadora de la funció, però també dels elements financers i bancaris, en la es fonamenta l'activitat objecte de l'auditoria interna.
Docents:
Fernando Campa Planas
Antonio Terceño Gomez
Ramon Alfonso Mata
Pablo Larraga López
Salvador Torra Porras
Margarida Torrent Canaleta
M.Carmen Molina Cobo
Teresa Sorrosal Forradellas
Joaquim Castañer Codina
Mariano Herraiz Puchol
Ramon Cortacans Calvera
Elisabet Jiménez Molina
Durada:
30 ECTS (294 h)
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 16/04/2024 al 14/11/2024
Horari:
Dimarts i dijous de 17.00 a 21.00 h.
Ubicació:
Banc Sabadell, Barcelona
Preu:
2000 €
Contacte:

Temari del curs

Inscripció