Diploma de Postgrau en Abordatge Integral a les Persones amb Ferides Complexes

 • Curs obert
 • Curs semipresencial
 • En llista d'espera

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

Formació acreditada per el Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP)


Introducció:

Una ferida complexa és aquella que ha fracassat en la seva progressió a través de les fases normals  del procés de cicatrització i fa referència al compromís en la integritat de qualsevol teixit. Les ferides complexes constitueixen un problema de salut pública amb un elevat cost social i econòmic,  que afecta a una amplia població de totes les edats i requereix de diferents intervencions per assegurar tant la seva prevenció com una cura òptima de les persones que les pateixen. Estudis recents conclouen que un de cada tres professionals opina que la formació general sobre la cura de les ferides és deficient d'acord amb els coneixements actuals sobre el tema.

Aquest pla de estudis pretén formar professionals de diferents àmbits amb una base sòlida en teories, tècniques i metodologies en relació a la prevenció i cura de ferides cròniques que donin resposta a la seva elevada prevalença. Busca ser una prova de l'aliança que el coneixement i la pràctica requereixen com obligació per un exercici professional responsable.

A més dels coneixements  basats en  la millor evidència científica, es pretén aportar directrius sobre gestió i organització de l'atenció a aquests processos, així com donar eines que afavoreixin l’apoderament de pacients i cuidadors per millorar la qualitat de vida de les persones. En finalitzar el curs les persones que l'hagin cursat estaran preparades per un abordatge integral del problema

 

METODOLOGIA

DOCÈNCIA PRESENCIAL:

Al llarg de les sessions presencials, es treballaran principalment els aspectes més rellevants de cada mòdul mitjançant classes interactives i pràctiques de laboratori. La jornada estarà orientada com a "workshop" que promou la participació activa i on es duran a terme activitats que permetin portar la teoria a la pràctica

DOCÈNCIA NO PRESENCIAL:

A l'inici de cada mòdul l'alumne respondrà a un qüestionari que el permetrà saber el nivell previ de coneixements sobre el tema a tractar.

Al llarg del curs, s'aniran penjant materials elaborats pels docents (basats en la evidència científica actual sobre el tema), recomanant lectures de manera obligatòria i optativa i penjant documentals i vídeos didàctics sobre la temàtica del mòdul. De igual manera es faran "webinars" (seminari impartit en línia) on la transmissió per Internet permet la interacció entre els participants i els conferenciants.

Per anar seguint l'evolució de l'alumnat i per dinamitzar i fomentar el contacte i la reflexió, a cada mòdul s'obrirà un fòrum amb casos pràctics i s'incita als comentaris/reflexions sobre els temes tractats.

Durant el transcurs del curs l'alumne podrà consultar amb el tutor els dubtes sorgits.

La metodologia semi presencial permetrà que cada  alumne marqui el seu propi  ritme de progres en l'aprenentatge.

PRACTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE REFERÈNCIA DE FERIDES

L’estada de pràctiques al costat d’un professional referent en ferides complexes, permetrà a l’estudiant portar a la pràctica els coneixements teòrics adquirits durant el curs

 
Adreçat a:
 • Professionals de la infermeria i altres professionals de la salut interessats en aprofundir coneixements sobre la cura de les persones amb ferides cròniques o amb risc de patir-les.
 • Professionals de la infermeria amb possibilitats d'accedir a llocs de gestió relacionats amb el seguiment i control de ferides cròniques.
 • Professionals que aspirin a ser referents en la cura de les persones amb ferides. Aquest curs els permetrà liderar diferents serveis i institucions sanitàries.
Codi:
DPFECOS-M4-2021-5
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:

Formar professionals experts en els coneixements i habilitats necessàries per gestionar el cuidatge del pacient amb ferides cròniques amb criteris de fonamentació científica, dins del marc humanístic i ètic de la cura.

 

Competències professionals:
-Mantenir un compromís ètic seguint els principis deontològics i legals en el context professional.
-Utilitzar el judici clínic en el procés de cuidar i desenvolupar plans de cures per a arribar a els estàndards de qualitat i la pràctica basada en l'evidència.
-Prestar cures infermeres, garantint el dret a la dignitat, a la privacitat, a la intimitat, a la confidencialitat i a la capacitat de decisió del pacient i de la seva família.
-Realitzar procediments i tècniques coneixent l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria, tenint en compte la seguretat de la persona i del professional.
-Conèixer els diferents grups de fàrmacs. Demostrant habilitat per a administrar amb seguretat fàrmacs i altres teràpies. Identificar els problemes nutricionals i seleccionant/aplicant les cures d'infermeria.
-Establir relacions terapèutiques amb les persones i les seves famílies.
Sortides professionals:

Els estudiants quan superin el postgrau podran trebalar com a professionals de referència en cures de ferides cròniques: • Gestors de cures

 • Coordinadors en  Unitats de ferides complexes

 • Infermers representants de comitès de ferides cròniques a tots els àmbits de l'assistència

 • Infermers de pràctica avançada

Direcció:
Alba Roca Biosca
Coordinació acadèmica:
Lourdes Rubio Rico
Mª Inmaculada De Molina Fernandez
Docents:
José Antonio García García
Lourdes Rubio Rico
Montserrat Pérez Baena
Alba Roca Biosca
Mª Inmaculada De Molina Fernandez
Isabel Font Jimenez
Cristóbal Añez Simón
Francisco Pedro García Fernández
Josep Maria Petit Jornet
Pablo García Molina
Gemma Tuset Garijo
Maria Dolores Hinojosa Caballero
Javier Soldevilla Agreda
Sara Chiquero Valenzuela
Manuel Rodríguez Palma
Pablo López Casanova
Gloria Segura Jordà
Juana González Pérez
Jesús Corrales González
Estrella Del Mar Mesa Garrido
Montserrat Segarra Lorente
Jordi Desola Alà
José Verdú Soriano
Ana Isabel Roig Panisello
José Ramon Estomba Barlerdi
Emilia Mateo Marín
Gemma Pérez Acevedo
Jordi Viadé Julià
Raul García Vidal
Elena Conde Montero
Bahaa Arefai Refai
Nadia Hamzeh Garcia
Sara Bonet Gallardo
Cristina Iglesias Rius
Durada:
30 ECTS
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 27/09/2021 al 15/10/2022
Especificació durada:
Les classes finalitzen el mes de juny
Horari:

Les sessions presencials del postgrau tindran lloc els següents divendres de 9.30 a 13.30 i de 14.30 a 16.30 h:
5 de novembre
14 de gener
18 de febrer
18 de març
22 d'abril
27 de maig
10 de juny

Ubicació:

Campus Catalunya (Tarragona)

Preu:
1970 €
Beques i facilitats de pagament:

 • Beques FURV: Aquest postgrau disposa d’una de les 36 Beques FURV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV .

 • Posibilitat de fraccionament: 10% reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del curs + 40 % a meitat de curs.

 • Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64

Temari del curs

Inscripció