Diploma d'especialització en Psicologia Perinatal

Fitxa Tècnica

Introducció:

La formació en psicologia perinatal sorgeix de la necessitat que existeix de professionals qualificats en aquest àmbit de la psicologia, de la demanda formativa al respecte i de la manca de formacions d’àmbit universitari.

La recerca actual està posant de manifest la importància que tenen els períodes de gestació, naixement i primera infància per a la salut mental i vida emocional de l’ésser humà. Durant aquest període es donen esdeveniments que requereixen d’intervenció psicològica específica per, per una banda, a pal·liar els possibles efectes que puguin tenir tant per a la mare com per al/la fill/a; com per una altra banda promocionar la salut tant de la gestant com del fetus.

Actualment, no existeix una formació de postgrau que treballi els processos psicològics relacionats amb la fertilitat, gestació, part, postpart i criança. En elcurs que es proposa a continuació es treballarà el període de gestació, naixement i primera criança des d’una perspectiva psicològica y de promoció de la salut, parant tota la atenció en tots els processos psicològics que es donen en aquest període. A més a més, aquesta formació pretén oferir formació en intervenció individual, grupal i psicosocial específica durant aquest període per tal de promoure la salut mental de la mare, el bebè, i en última instància, la família.

Tots els continguts del curs estan basats en la evidència científica actual.  

Adreçat a:
Graduats o llicenciats en Psicologia o Medicina amb especialitat en Psiquiatria.
Criteris de selecció:
Titulació Prèvia
Codi:
DEPSIPERP-A5-2023-6
Títol al que dóna dret:
Diploma d'especialització
Objectius:
Formar professionals especialistes en l'abordatge dels aspectes psicològics subjacents als processos de fertilitat, gestació, part, postpart, maternitat i primera criança, des d'una mirada centrada en la psicologia de gènere i la promoció de la salut.
Competències professionals:

 1. Conèixer el període perinatal i tots els processos psicològics que es donen.

 2. Adquirir i desenvolupar un concepte d'intervenció basat en la promoció de la salut.

 3. Conèixer el marc d'actuació del psicòleg perinatal i les diferents possibilitats de treball enxarxa amb altres professionals tant de l'àrea de la salut, educació, serveis socials, etc.

 4. Conèixer les diferents alternatives d'intervenció clínica i psicosocial durant els processos de fertilitat, gestació, preparació al part, post part, maternitat, criança i vincle.

 5. Conèixer la recerca actual sobre psicologia perinatal per basar la seva pràctica professional
  en aquests coneixements.

Sortides professionals:

 1. Intervenció i acompanyament psicològic en processos de fertilitat.

 2. Intervenció i acompanyament psicològic en processos de reproducció assistida.

 3. Intervenció i acompanyament psicològic en embaràs, post-part, criança i lactància.

 4. Intervenció i acompanyament psicològic en processos de dol i pèrdua gestacional.

 5. Dinamització de grups de dol, maternitat i criança.

 6. Acompanyament i suport a professionals de la salut reproductiva en la dinamització de grups de preparació al part, grups de post-part i lactància.

 7. Intervenció psicosocial en tot el procés d'embaràs, part, postpart i criança.

Direcció:
Carmen Hernández Martínez
Docents:
Carme Costas Moragas
Sara Jort Povea
María Ramos González
Claudia Patricia Roncallo Andrade
Diana Sánchez Sánchez
Cristina Silvente Troncoso
Gabriella Bianco
Durada:
30 ECTS
Impartició:
híbrida
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 21/10/2023 al 30/09/2024
Especificació durada:
300 h
Horari:

Les sessions presencials es faran en cap de setmana: dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h i diumenges de 9 a 15 h

Ubicació:

Centre de Formació Permanent de la Fundació URV
Av. de l'Onze de Setembre, 112 - Reus

Plànol de situació:

Preu:
2425 €
Ajusts o beques a la matrícula:
Beques i facilitats de pagament:

  • Beques FURV: Aquest postgrau disposa d’una de les 22 Beques FURV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV

 • Posibilitat de fraccionament: 10% reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del curs + 40 % a meitat de curs.  

 • Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.


 

Contacte:
Telèfon de contacte:

Temari del curs

Inscripció