Diploma d'especialització en Polítiques d'Habitatge

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
 • Professionals, tècnics/ques i responsables de l'Administració Pública, del Tercer Sector, i/o d'empreses privades que treballen en el camp de l'habitatge i tenen la necessitat d'ampliar o actualitzar els seus coneixements.
 • Persones que tenen un grau, llicenciatura o diplomatura universitària en el camp de l'arquitectura, l'urbanisme, la geografia, la sociologia, l'economia, el treball social, el dret, la ciència política o en qualsevol altra disciplina que estiguin interessats/des en desenvolupar la seva carrera professional en l'àmbit de les polítiques d'habitatge.
Codi:
DEPHADA-A3-2024-4
Títol al que dóna dret:
Diploma d'especialització
Objectius:
 • Conèixer la transversalitat i la complexitat de les polítiques d'habitatge i les seves implicacions pel que fa al seu disseny, planificació, implementació i avaluació a les seves diferents escales.
 • Analitzar els elements i les eines clau de les polítiques d'habitatge multinivell.
 • Dissenyar-les, aplicar-les i avaluar-les de manera optimitzada tant en l'àmbit públic com en el privat de l'habitatge.
 • Seleccionar les polítiques d'habitatge més adients per a cada situació i necessitat.
 • Adoptar solucions per a cada patologia de l'habitatge amb caràcter interdisciplinar.
 • Reconèixer les particularitats de l'habitatge social.
 • Valorar el sistema d'ajuts públics a l'habitatge i al sensellarisme.
 • Justificar els aspectes tècnics de la rehabilitació i la millora urbanes relacionades amb el dret a la ciutat.
 • Definir les tasques que desenvolupa l'Administració, la recerca universitària especialitzada, les empreses públiques d'habitatge, els professionals de la construcció i immobiliaris i el tercer sector en matèria d'habitatge.
Competències professionals:

 • Analitzar i desenvolupar projectes de recerca quantitatius i qualitatius en matèria d’habitatge.

 • Resoldre dificultats en l’àmbit tècnic i jurídic a entitats públiques, del tercer sector social i empreses privades en matèria de política d’habitatge.

 • Treballar en equips multidisciplinaris i en contextos complexos.

Sortides professionals:

 • Àmbits de la política territorial i d’habitatge de l’Administració Pública.

 • Tercer sector dedicat a l’habitatge.

 • Assessorament legal en matèria d’habitatge.

 • Assessorament tècnic en matèria d’habitatge.

 • Assessorament habitacional i urbà.

 • Recerca especialitzada en temes d’habitatge i ciutat.

 • A empreses públiques i privades dedicades a l’habitatge.

Vídeo:

Direcció:
Núria Lambea Llop
Coordinació acadèmica:
Héctor Simón Moreno
Josep Casas Miralles
Jordi Bosch Meda
Docents:
Sergio Nasarre Aznar
Xavier Roig Zabaleta
Cristina Budí Vilaltella
Núria Lambea Llop
Gemma Caballé Fabra
Josep Casas Miralles
Jordi Bosch Meda
Mario Yoldi Dominguez
Juan Antonio Módenes Cabrerizo
Antoni Sorolla Edo
Eugeni Bach Triadó
Cristóbal Navarro Jiménez
Donato Muñoz Montes
Eva Gundin Vázquez
Marta Ibars Mitjaneta
Pedro José Cabrera Cabrera
Maria Campuzano Guerra
Sonia Lacalle Álvarez
Xavier Mauri Coll
Sílvia Grau Fontanals
Ángela De La Cruz Mera
Eulàlia Figuerola Ferrer
Susana Adán Gómez
Ferran Bermejo Nualart
Mª Paz Martín Rodríguez
Josep Maria Borrell Bru
Javier Burón Cuadrado
Anselmo Menéndez Menéndez
Ània Pluma Vilanova
Maria Elena Sánchez Fernández
Ana Hernández Chamorro
Josep Antoni Martínez Zaplana
Helena Cruz Gallach
Rosa Fernández Rodríguez
Pere Serra Amengual
Eva Maria París Sánchez
David Bravo Bordas
Francesc Xavier Garcia-Milà Lloveras
Marta Arrufí Franch
Marina Milosev
Núria Matarredona Desantes
Montserrat Grau Palau
Montserrat Pareja Eastaway
Albert Terrones Ribas
Angeles Postils Lanfranco
Fundae Convidat Moodle
Bernat Vilajuana Plans
Enric Llorach Herrero
Esther Llorens Nadal
Itziar González Virós
Lidia Calvo Garcia
Sonia Hernandez-Montaño Bou
Valeria Carolina Cuenca Cuenca
Jose Maria Escolastico Sánchez
Pilar Aguerri Sánchez
Durada:
30 ECTS (300 h)
Impartició:
virtual
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 05/11/2024 al 27/11/2025
Horari:
Curs Virtual formació en Streaming Campus Moodle URV
Dimarts i dijous de 17 a 20 h
Ubicació:
Campus virtual de la URV
Preu:
2525 €
Beques i facilitats de pagament:

 • Possibilitat de fraccionament: 10% per la reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del programa + 40% a meitat del programa.

 • Bonificació: aquest programa pot ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:
Entitats col·laboradores:

AVS-gestores-públicos      IVE

Temari del curs

Inscripció