Diploma d'especialització en Lideratge

Fitxa Tècnica

Adreçat a:

 • Mòdul d'Autolideratge: a qualsevol persona.
 • Mòdul de Lideratge d'Equips: a mànagers, high-potentials i emprenedors.
 • Mòdul de Lideratge Organitzacional: a mànagers, executius i emprenedors.
 • Mòdul de l'Encàrrec Reptador: a mànagers, executius i emprenedors.

Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Idoneïtat Entrevista
Codi:
DELIDERE-M3-2023-3
Títol al que dóna dret:
Diploma d'especialització
Objectius:

 • Conèixer i reivindicar els talents dominants i les fortaleses personals.
 • Realitzar un pla de carrera professional coherent amb els propis interessos, talents, valors personals i propòsit de vida.
 • Crear els hàbits necessaris per fer el que hem de fer.
 • Avaluar el grau d'encaix amb el rol de mànager en base al coneixement dels talents / fortaleses personals.
 • Mesurar el nivell de compromís (engagement) de l'equip.
 • Crear una cultura d'alt compromís a l'equip.
 • Avaluar el grau d'encaix amb el rol de líder organitzacional en base al coneixement dels talents / fortaleses personals.
 • Crear Plans de Desenvolupament Personal (PDP) orientats a potenciar les fortaleses i dur a terme un control de danys de les debilitats.
 • Conèixer i utilitzar el Model EFQM d'Excel·lència per avaluar el nivell d'excel·lència de l'organització, identificant les fortaleses i àrees de millora organitzatives.
 • Desenvolupar la missió, visió i valors de l'organització.
 • Seleccionar les persones amb el talent natural per exercir el rol de mànagers.
 • Concebre, formular, revisar i posar al dia el Pla Estratègic i les corresponents polítiques de suport.
 • Comunicar i desplegar el Pla Estratègic d'una manera estructurada a l'organització per assolir els resultats desitjats.
 • Conèixer els tres nivells de cultura dins de l'organització i la seva relació amb el lideratge.
 • Gestionar de forma efectiva el canvi organitzacional.

Sortides professionals:

El diploma de postgrau en Lideratge de la URV facilita la transició a dos canvis de rol que són especialment crítics en les organitzacions actuals: • El canvi d'expert o especialista a mànager.

 • El canvi de mànager a executiu o líder organitzacional.

Itinerari formatiu:

Cursos de Formació Contínua Semipresencials:


Docents:
Joan Ramon Alabart Córdoba
Alfred Arias Barrio
Pilar Segura García
Hans-Jörg Witt
Ignasi Cañagueral Laboria
José María Robles Pujals
Rubén Folgado Girón
Alberto Tocco
Jesús Loma-Ossorio Blanch
Gerard Isern Sabadí
Xavier Mas Fossas
Noelia Vazquez Coronel
José Aguas Poveda
Isabel Martínez Navarro
Durada:
30 ECTS
Impartició:
híbrida
Idiomes en que s'imparteix:
Anglès, Castellà, Català
Dates:
del 02/10/2023 al 07/10/2024
Especificació durada:
12 mesos
Horari:
Classes virtuals síncrones: dilluns de 19 a 21 h
Classes presencials un cop al mes: divendres de 17 a 21 h i dissabtes de 9.30 a 13.30 h

Ubicació:
a determinar
Preu:
4890 €
Beques i facilitats de pagament:

 • Beques FURV: Aquest postgrau disposa d’una de les 22 Beques FURV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV

 • Posibilitat de fraccionament: 10% reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del curs + 40 % a meitat de curs.  

 • Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:

Temari del curs

Inscripció