Diploma d'especialització en Gestió de la Qualitat. ISO 9001

Fitxa Tècnica

Adreçat a:

  • Graduats en ciències, enginyeries, empresarials, relacions laborals, entre d'altres; així com també, professionals interessats en l'àmbit de la gestió de la qualitat.

Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Idoneïtat Entrevista
Titulació Prèvia
Codi:
DEGQEN-I10-2023-12
Títol al que dóna dret:
Diploma d'especialització
Objectius:

  • Capacitar persones per dissenyar, implantar, mantenir i millorar els sistemes de gestió de la qualitat i dur a terme auditories internes.

Sortides professionals:

  • Tècnic de l’àrea de Qualitat.

  • Tècnic especialista en el disseny, implementació i manteniment dels sistemes de qualitat.

Pàgina web:
Direcció:
Magdalena Constantí Garriga
Coordinació acadèmica:
Magdalena Constantí Garriga
Docents:
Enric Brull Alabart
Julio Rodrigo Fuentes
Magi Casellas Andreu
Josep Castán Martín
Lluis Maldonado Negre
Durada:
30 ECTS
Impartició:
híbrida
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 20/10/2023 al 27/10/2024
Horari:

Divendres de 17 a 21 h i dissabtes de 9 a 13 h

Ubicació:

Aula 312 - Campus Catalunya
Av. de Catalunya, 35 - Tarragona

Plànol de situació:

Preu:
1920 €
Beques i facilitats de pagament:

  • Beques FURV: aquest programa disposa d’una de les beques de la Fundació URV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV.

  • Possibilitat de fraccionament: 10% per la reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del programa + 40% a meitat del programa.

  • Bonificació: aquest programa pot ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:

977 779 963 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h)

Temari del curs

Inscripció