Diploma d'especialització en Competències Digitals Docents (C1)

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul 1. Compromís professional utilitzant tecnologies digitals
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
Comunicació organitzativa utilitzant les tecnologies digitals
  • Disseny d'estratègies de comunicació organitzativa dels centres educatius

Participació, col·laboració i coordinació professional utilitzant les tecnologies digitals
  • Investigació sobre nous models de col·laboració professional a través de plataformes digitals

Pràctica reflexiva
  • Investigació i lideratge en el desenvolupament de processos de pràctica reflexiva utilitzant mètodes i polítiques digitals en l'educació

Desenvolupament professional digital continu
  • Disseny de nous programes d'investigació aplicada a l'educació pel desenvolupament professional docent mitjançant les tecnologies digitals

Protecció de dades personals, privacitat, seguretat i benestar digital
  • Disseny i aplicació de protocols de seguretat, protecció de dades, drets digitals i benestar relacionats amb la utilització de les tecnologies digitals a l'àmbit educatiu
Mòdul:
Mòdul 2. Continguts digitals
ECTS:
3,5
Durada:
35 h.
Contingut:
Cerca i selecció de continguts digitals
  • Transformació de les pràctiques de cerca i selecció de continguts educatius digitals

Creació i modificació de continguts digitals

Protecció, gestió i compartició de continguts digitals
Mòdul:
Mòdul 3. Ensenyament i aprenentatge utilitzant tecnologies digitals
ECTS:
3,5
Durada:
35 h.
Contingut:
Investigació i transformació de les pràctiques d'ensenyament-aprenentatge integrant tecnologies digitals

Orientació i suport a l'aprenentatge utilitzant tecnologies digitals

Desenvolupament i implementació de noves estratègies i models d'aprenentatge entre iguals basats en tecnologies digitals de col·laboració

Aprenentatge autoregulat desenvolupant noves estratègies i models d'integració de les tecnologies digitals
Mòdul:
Mòdul 4. Avaluació i retroalimentació utilitzant tecnologies digitals
ECTS:
3,5
Durada:
35 h.
Contingut:
Estratègies d'avaluació utilitzant tecnologies digitals en el disseny de nous models, mitjans i instruments per a la recollida de dades

Analítiques i evidències d'aprenentatge per analitzar i interpretar les evidències digitals

Retroalimentació i pressa de decisions utilitzant les tecnologies digitals
Mòdul:
Mòdul 5. Empoderament de l'alumnat utilitzant les tecnologies digitals
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
Accessibilitat i inclusió educativa a través de les tecnologies digitals

Atenció a les diferències personals a l'aprenentatge utilitzant les tecnologies digitals

Compromís actiu de l'alumnat amb el seu propi aprenentatge integrant les tecnologies digitals en les estratègies pedagògiques
Mòdul:
Tema 6. Desenvolupament de la competència digital de l'alumnat
ECTS:
3,5
Durada:
35 h.
Contingut:
Alfabetització mediàtica en el tractament de la informació i de les dades

Comunicació, col·laboració i ciutadania digital

Creació de continguts digitals

Ús responsable i benestar digital

Resolució de problemes utilitzant les tecnologies digitals
Mòdul:
Treball de fi de Diploma
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

Dissenyar una proposta educativa transferible al centre educatiu del que procedeix cada participant amb la finalitat d'ampliar les competències digitals professionals i pedagògiques dels companys del centre i dels seus estudiants.

Temàtiques possibles a triar per l'alumnat:

Qualsevol centre d'interès dins del pla digital de centre, que cada participant consideri que pot ser d'utilitat per desenvolupar-lo al seu centre educatiu , amb la finalitat d'implementar-ho de forma tutoritzada, i poder avaluar el nivell d'implantació.

L'elaboració del Treball de Fi de Diploma es realitzarà en paral·lel a la formació teòrica, pel que caldrà iniciar el desenvolupament d'un projecte de recerca, a mesura que s'imparteixen els mòduls formatius, i que es vagi concretant en petits plans d'implementació en el centre escolar de cada participant, de forma adaptada a aquell entorn i nivell d'implicació de la resta de l'equip docent.

Per al desenvolupament del TFD es disposarà de sessions de tutories individualitzades.

Mòdul:
Implantació pràctica en el Centre Educatiu d'un projecte
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:
Realitzar activitats pràctiques relacionades amb la fonamentació teòrica donada als diferents mòduls