Dels Espais Naturals Protegits a la Blue-Green Infrastructure

Fitxa Tècnica

Adreçat a:

Titulats universitaris o professionals en els àmbits de la geografia, del turisme, paisatge, arquitectura, ciències ambientals o la biologia, principalment, que desitgin completar, actualitzar o reorientar la seva formació.

Codi:
CENBGIT-I1-2023-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:

Proporcionar les bases teòriques i pràctiques per introduir o perfeccionar-se professionalment en els diversos àmbits científics i tècnics relacionats amb la protecció, gestió integral i innovació dels espais blaus i verds per al benestar de la societat. Discutir i analitzar polítiques i projectes locals, europeus i internacionals en Blue Green Infrastructure (BGI) i Nature-based Solutions (NbS).

Itinerari formatiu:
Coordinació acadèmica:
Marta Nel·Lo Andreu
Docents:
Óscar Saladié Borraz
Alba Font Barnet
Durada:
3 ECTS
Impartició:
virtual
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 28/02/2024 al 20/03/2024
Especificació durada:
24 h
Horari:
Dimecres i dijous de 16 a 20 h., i 4 dissabtes de 9 a 13 h i de 14 a 18 h
Ubicació:
Campus virtual Moodle
Preu:
300 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64

Temari del curs