Curs Pràctic de Coordinació de Parentalitat

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Curs Pràctic de Coordinació de Parentalitat
Durada:
40 h.
Contingut:
1. Aspectes jurídics: des de la resolució judicial al tancament del cas.
1.1.Perque decideix un magistrat o una magistrada establir una Coordinació de Parentalitat?
1.2.Seguiment judicial de la Coordinació de Parentalitat
1.3.Suposits pràctics

2. Fase prèvia-inicial: He rebut un ofici del jutjat i ara que?

3. Fase intermitja: posant en marxa les diferents eines i tècniques, cada cas es únic!

4. Fase final: objectius aconseguits o no del tot... a vegades a mitges, a vegades avanços mínims.

5. El seguiment del cas; contribuir a la consolidació

6. Supòsits pràctics: fills/es
6.1. amb necessitats especials
6.2. segons edat o moment evolutiu

7. Supòsits pràctics: progenitors
7.1. amb trastorns de personalitat i altres afectacions
7.2. amb carències d'habilitats parentals
7.3. falta d'acord, rivalitat, odi

8. Altres circumstancies:
8.1. supòsits on hi ha hagut maltractaments o violència
8.2. interferències
8.3. avis-nets