Curs General de Mediació i Gestió de Conflictes

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul General
ECTS:
12
Durada:
140 h.
Contingut:

Bloc I Les tècniques de gestió de conflictes 
1.     Paradigma de les ADR (Alternative Dispute Resolution) 
2.     Diferències entre mediació, conciliació i arbitratge 


Bloc II El conflicte, tipologies i nivells. Anàlisi de conflictes i formes de gestió 
1.     Teories del conflicte. Definició i components 
2.     Tipus de conflictes 
3.     Recursos d'aproximació, diagnosi i disseny metodològic per gestionar el conflicte 


Bloc III Les persones i el seu entorn. Desenvolupament i interacció 
1.     Desenvolupament
2.     Processos psicològics i psicosocials
3.   Les emocions
4.   La creativitat


Bloc IV La mediació, principis, escoles, disseny del procés i pràctica de la mediació 
1.     Principis de la mediació 
2.     El rol de la persona mediadora  
3.     Clarificació d'interessos i necessitats i punts claus
4.     Codi deontològic del mediador 
5.   Procés de mediació 


Bloc V La regulació jurídica de la mediació. Marc jurídic català, estatal i europeu 
1.     La Llei 15/2009 de mediació en l'àmbit del dret privat 
2.     Validesa de l'acta final de mediació 
3.     Conseqüències de la mediació 
4.     Altres lleis que contemplen la mediació i normativa de mediació d'àmbit europeu 
5.     El Real Decret 5/2012 sobre mediació en els àmbits civils i mercantils 
6.     El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya 


Bloc VI Perfil i competències de la persona mediadora 
1.    La comunicació i autogestió 
2.    Cerca activa d’informació. Tècnica d'entrevista 
3.    Gestió de la reactivitat (agressivitat i violència, manipulacions) 
4.    Generació de confiança 
5.    Tècniques i estratègies de negociació 
6.    Negociació i establiment d'acords 
7.    Exercicis pràctics i anàlisi de casos 
8.    Dinàmiques grupals: la facilitació, el World cafè i l'Open Space 


Bloc VII La mediació a l'àmbit escolar 
1.     Àmbits d'intervenció de la Mediació escolar
2.     Mediació en l'àmbit escolar 


Bloc VIII La Mediació en l'àmbit penal 
1,     Justícia Restaurativa 
2.     Característiques de la mediació en l'ambit penal 


Tallers específics: 
Tècniques de gestió del dol. Tècniques de gestió estrés
Mediacions actives Osho