Curs de Correcció i Assessorament Lingüístic Especialitzat

Fitxa Tècnica

Adreçat a:

Persones interessades en la correcció i l'assessorament lingüístic o que tenen la llengua com a principal eina de treball (traductors, periodistes o professionals de l'àmbit de la comunicació) i que desitgen aprofundir en el desenvolupament d'aquestes tasques en relació amb textos especialitzats.

Codi:
CCALEL-I1-2023-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:

Conèixer les especificitats dels processos de correcció, postedició i revisió de traduccions, textos científics i tècnics, i textos literaris, com també les fonts i els recursos de suport per dur a terme aquestes tasques amb eficàcia.

Coordinació acadèmica:
José Antonio Moreno Villanueva
Docents:
José Antonio Moreno Villanueva
Ana Mata Buil
Judith Cortés Villaroya
Manuel Gonzalo Claros Díaz
Durada:
7,5 ECTS
Impartició:
virtual
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 27/02/2023 al 07/05/2023
Horari:

MOODLE (Campus virtual)

Ubicació:

Campus virtual de la URV

Preu:
485 €
Contacte:
Telèfon de contacte:

977 779 964 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h)

Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs