Curs d'orientació professional per a la inserció sociolaboral - INSERLAB

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Unitat 1.

AUTOCONEIXEMENT

ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Unitat 2.

AUTOGESTIÓ EMOCIONAL

ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Unitat 3.

AUTONOMIA PERSONAL

ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Unitat 4.

HABILITATS SOCIALS

>

ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Unitat 5.

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES I PRESA DE DECISIONS

ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Unitat 6.

TIC I OFIMÀTICA

ECTS:
2
Durada:
30 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Unitat 7.

EL TREBALL EN EQUIP I LES RELACIONS PERSONALS EN L'EMPRESA

ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Unitat 8.

LES RELACIONS LABORALS

ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Unitat 9.

SEGURETAT I SALUT LABORAL

ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Unitat 10.

LA VIDA EN UN LABORATORI

ECTS:
2
Durada:
32 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Unitat 11.

HORTICULTURA I MANTENIMENT D'ESPAIS OBERTS

ECTS:
2
Durada:
28 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Unitat 16.

PRÀCTIQUES A L'EMPRESA

ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Unitat 12.

CURES I PRIMERS AUXILIS

ECTS:
2
Durada:
28 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Unitat 13.

LA CERCA D'OCUPACIÓ

ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Unitat 14.

PROJECTE EMPRESARIAL

>

ECTS:
1,5
Durada:
19 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Unitat 15.

ÚS DE LES APP'S

ECTS:
2
Durada:
22 h.
Contingut:
.
Mòdul:
COORDINACIO DOCENTS INSERLAB
Contingut:
.
Mòdul:
INSERLAB: MODUL 1 Habilitats socioemocionals
Contingut:
.
Mòdul:
INSERLAB: MODUL 2 Habilitats sociolaborals
Contingut:
.
Mòdul:
INSERLAB: MODUL 3 Tallers vocacionals i TICs
Contingut:
.
Mòdul:
INSERLAB: MODUL 4 Gestió de projectes i empresa
Contingut:
.

Inscripció