Curs Avançat de Correcció Ortotipogràfica i d'Estil

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
MÒDUL 2. Correcció Ortotipogràfica i d'Estil
ECTS:
7,5
Durada:
75 h.
Contingut:
Correcció d'Ortotipografia
 • Introducció a la correcció ortotipogràfica
 • Escriptura de les paraules
 • Accentuació
 • Recursos tipogràfics
 • Puntuació
 • Abreviacions
 • Escriptura de quantitats
 • Correcció de maqueta
 • Textos perifèrics
 • Traducció, transcripció i adaptació d'altres llengües

Correcció Gramatical i d'Estil
 • Problemes de gènere i nombre
 • Problemes de concordança
 • Errors en l'ús dels determinants
 • Errors en l'ús de les formes pronominals
 • Errors funcionals en l'ús de les formes verbals
 • Errors en l'ús de les formes adverbials i preposicionals
 • Impropietats i imprecisions lèxiques
 • Ambigüitats i redundàncies
 • Neologismes i estrangerismes
 • Correcció textual: de la frase al paràgraf, del paràgraf al text

Taller de Correcció de Textos

Inscripció