Cures de la pell i prevenció de les Lesions Cutànies Relacionades amb la Dependència (LCRD)

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Cures de la pell i prevenció de les Lesions Cutànies Relacionades amb la Dependència (LCRD)
Durada:
5 h.
Contingut:
1. La Pell. Funcions. Característiques de la pell fràgil.
2. Aspectes econòmics, ètics i legals
3. La seguretat de la persona
4. Lesió Cutània Relacionada amb la Dependència:
4.1 Lesió per pressió (LPP) i cisalla
4.2 Lesió per fricció (LPF)
4.3 Lesió cutània associada a la humitat (LESCAH)
4.4 Laceració cutània
4.4 Lesions mixtes
5. Àrees de prevenció:
5.1 Valoració integral de la persona
5.2 Higiene
5.3 Control dels factors etiològics (SEMP - Superfície especial pel maneig de la pressió, Mobilització, Canvis posturals, Protecció local davant la pressió, Humitat, Intervenció quirúrgica
6. Casos clínics