Cross-cutting issues: Gènere, Open access i Comunicació a la Societat

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
  • Gestors de projectes europeus de les universitats (gestors de OPEs, OTRI, grups d'investigació)
  • Investigadors de les universitats, destacar explícitament a posseïdors de beques doctorals Marie Curie
  • Gestors de projectes europeus d'altres entitats o empreses ja siguin públiques o privades, com laboratoris, centres de recerca, etc.
Codi:
CTRANSPRO-A1-2020-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
  • Aprendre a integrar els aspectes transversals en les propostes de manera efectiva
  • Transferir la perspectiva de gènere de la proposta
  • Elaborar un pla de comunicació efectiu i realista
  • Identificar el valor de la proposta a les polítiques europees i regionals
  • Integrar l'ètica en la gestió de dades
Coordinació acadèmica:
Ignasi Salvadó Estivill
Eva Martín García
Docents:
Francesc Díaz González
Anna Maria Estellés Palanca
Ignasi Salvadó Estivill
Eva Martín García
Durada:
20 h
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 17/09/2020 al 18/09/2020
Horari:
17 de setembre de 10:00h a 18:00 h. 18 de setembre de 09:30 h a 14:00 h.
Ubicació:
Universitat Rovira i Virgili
Preu:
180 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
977779966
Entitats col·laboradores:

Temari del curs