Creació de llocs web en català per a docents

Fitxa Tècnica

Adreçat a:

Professorat de les àrees STEM, d’humanitats i de ciències socials de Cicle Superior de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, de Catalunya, Illes Balears i Comunitat Valenciana, interessat en rebre formació pràctica sobre creació de webs com a recurs transversal en les seves assignatures, per treball per projectes, treballs de síntesi o recerca, comunicació de resultats, etc.

Criteris de selecció:
Aportar còpia complerta del Carnet d'Identitat per finalitzar la inscripció
Codi:
FWAPPSEP-A1-2022-7
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:

 

  • Donar suport al professorat per la millora continuada de la seva pràctica docent.
  • Promoure el coneixement de competències digitals en la comunitat escolar.
  • Promoure l’ús del català a la xarxa.
Coordinació acadèmica:
Carles Lozano Romaguera
Docents:
Ana Teresa Coll Sández
Durada:
20 h
Impartició:
online
Dates:
del 03/11/2022 al 10/11/2022
Horari:
Treball a plataforma Moodle: del 3 al 10 de novembre
Sessions webinar (1,2 i 3): 10, 17 i 24 de novembre de 17:00 a 20:00 h
Exercici pràctic i enquesta: fins el 30 de novembre.
Ubicació:
Curs en línia
Preu:
15 €
Contacte:
Més informació:

Criteri d’avaluació:

Realització de les activitats del Moodle, participació en el 80% de les hores formatives i realització d’un exercici pràctic. Sessions webinar 1, 2 i 3 obligatòries.

Requeriments tècnics imprescindibles: Ordinador amb accés a internet i navegador instal·lat.

Temari del curs