Correcció i Edició a l'Entorn Digital

 • Curs obert
 • Curs online
 • En llista d'espera

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
MÒDUL 4. Entorns Tecnològics de la Correcció i l'Assessorament Lingüístic
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
Eines Tecnològiques Aplicades a la Correcció
 • Afinar l'instrument
 • Vistes
 • El control de canvis i els comentaris
 • Moure's pel document, seleccionar i inserir text
 • Cercar i substituir
 • Cercar i substituir amb comodins
 • Automatització: macros i plantilles
 • Més enllà de la tecnologia

Edició Digital, Autoedició i Llibres Electrònics
 • Edició, autoedició i autopublicació
 • Les parts d'un llibre, la tipografia i el disseny d'una publicació
 • La recepció d'originals i el flux de treball editorial
 • Modalitats d'edició: del paper al suport digital
 • Programari d'edició i formats de lectura digital

Edició i Redacció a Internet
 • Introducció
 • Internet com a nou canal de comunicació
 • Lectura i escriptura a l'era digital
 • Textos per a la xarxa
 • Els blogs
 • Els mitjans de comunicació digital

Inscripció