Coordinació de Parentalitat

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
PROGRAMA
Durada:
64 h.
Contingut:

1. Aspectes legals de les separacions i divorcis

1.1. Vocabulari jurídic bàsic
1.2. Aspectes processals dels procediments matrimonials i de parelles de fet
1.3. Mesures inherents als procediments de separació, divorci i parelles de fet, amb especial esment a la guarda i custòdia, règim de visites, atribució de l'ús de l'habitatge i pensió d'aliments

2. Aspectes psicosocials de les ruptures de parella

2.1. Les famílies com subsistemes relacionals
2.2. Efectes de la ruptura i adaptació al divorci: els progenitors
2.3. Efectes de la ruptura i adaptació al divorci: els fills
2.4. Famílies amb elevat nivell de conflicte i altament judicialitzades

3. Coordinació de Parentalitat

3.1. Definició
3.2. Origen i evolució
3.3. Perfil professional
3.4. Funcions
3.5. Directrius per a la seva actuació professional i aspectes ètics

4. Fases de la intervenció del coordinador de Parentalitat

4.1. Prèvia
4.2. Inicial
4.3. Mitjana
4.4. Final
4.5. Seguiment

5. Tècniques i eines del coordinador Parentalitat

5.1. Per treballar la relació i demanar informació
5.2. Per gestionar emocions i treballar la comunicació
5.3. Per a la gestió positiva del conflicte i el desacord
5.4. Per treballar la parentalitat positiva o co-parentalitat
5.5. Per treballar la revinculació paternofilial

6. Casos Pràctics

6.1. Aspectes comuns a les intervencions del coordinador de Parentalitat
6.2. Avantatges i limitacions
6.3. Cas 1: fills afectats per la desconfiança i la manca d'habilitats parentals d'un progenitor
6.4. Cas 2: fills atrapats en un conflicte de lleialtats
6.5. Cas 3: fills mediatitzats per les interferències parentals