Coordinació de Parentalitat

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Llicenciats o Graduats en Psicologia, Dret, Educació Social, Pedagogia, Treball Social
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Titulació Prèvia
Codi:
CCOPEP-A1-2021-6
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
Formar professionals perquè siguin Coordinadors de Parentalitat i d'aquesta manera puguin treballar amb famílies que estan en processos de ruptures altament contencioses, per a les quals la mediació, l'ús dels punts de trobada familiars o la teràpia no resulten prou efectius.
Formació capacitadora en aquesta figura nova que va començar a contemplar-se en les sentències judicials a Espanya l'any 2013. Figura auxiliar del jutge-imparcial, activa i no afectada per la confidencialitat - que prioritza el benestar dels fills en les ruptures mentre ajuda a implementar els plans de parentalitat, redueix la conflictivitat i potencia la co-parentalitat dels progenitors.
Informació addicional:
Coordinació acadèmica:
Núria Vázquez Orellana
Òscar Busquets Obré
Docents:
Núria Vázquez Orellana
M. Asuncion Tejedor Huerta
Olga Beltran Llago
Maria Paz Anton Moreno
Jorge Delgado Fernandez
Durada:
64 h
Impartició:
virtual
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 12/02/2022 al 30/04/2022
Horari:
8 sessions en línia a través de Blackboard Collaborate:
12, 19 i 26 de febrer de 2022
5, 12, 19 i 26 de març de 2022
9 d'abril de 2022
Horari sessions: dissabtes de 9:30 a 12:30h
Ubicació:
On-line
Moodle - URV
Preu:
550 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 72
Més informació:

Aquesta edició del curs s'ofereix en format totalment en línia, a través de 8 sessions de classe de 3 hores cada una, per videoconferència, a través de la plataforma Blackboard Collaborate.
Les 40 hores restants es desenvoluparan a través de la lectura del manual i de la diferent documentació, tanmateix requerirà de treball personal de l'alumnat per fer les tasques derivades de cada tema.
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs