Coordinació de Parentalitat

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Llicenciats o Graduats en Psicologia, Dret, Educació Social, Pedagogia, Treball Social
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Titulació Prèvia
Codi:
CCOPEP-A1-2020-5
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
Formar professionals perquè siguin Coordinadors de Parentalitat i d'aquesta manera puguin treballar amb famílies que estan en processos de ruptures altament contencioses, per a les quals la mediació, l'ús dels punts de trobada familiars o la teràpia no resulten prou efectius.
Formació capacitadora en aquesta figura nova que va començar a contemplar-se en les sentències judicials a Espanya l'any 2013. Figura auxiliar del jutge-imparcial, activa i no afectada per la confidencialitat - que prioritza el benestar dels fills en les ruptures mentre ajuda a implementar els plans de parentalitat, redueix la conflictivitat i potencia la co-parentalitat dels progenitors.
Aquest curs dóna accés a formar part del llistat de coordinadors de parentalitat de ASEMIP. D'aquest llistat es nodreixen els seus programes pilots, es publiciten a la pàgina web de l'associació i es facilita als jutjats competents en matèria de família de l'estat espanyol.
Coordinació acadèmica:
Núria Vázquez Orellana
Òscar Busquets Obré
Docents:
Núria Vázquez Orellana
M. Asuncion Tejedor Huerta
Olga Beltran Llago
Maria Paz Anton Moreno
Jorge Delgado Fernandez
Durada:
64 h
Impartició:
online
Dates:
del 19/02/2021 al 28/05/2021
Horari:
8 sessions en línia a través de Teams:
19 i 26 de febrer de 2021
5 i 19 de març de 2021
9 i 23 d'abril de 2021
14 i 21 de maig
Horari sessions: 17.00h a 20:00h
Ubicació:
On-line
Moodle - URV
Preu:
540 €
Contacte:
Més informació:

Degut a la situació derivada de la pandèmia del COVID 19, aquesta edició del curs s'ofereix en format totalment en línia, a través de 8 sessions de classe de 3 hores cada una, per videoconferència, a través de Teams.
Les 40 hores restants es desenvoluparan a través de la lectura del manual i de la diferent documentació, tanmateix requerirà de treball personal de l'alumnat per fer les tasques derivades de cada tema.
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs