Contractación administrativa y función interventora local

  • Curso cerrado
  • Curso presencial

Ficha Técnica

Dirigido a:

· Secretaris, interventors i tresorers d’administració local.
· Personal directiu i tècnic de la Diputació de Tarragona
· Tècnics d’administració general i especial i altre personal al servei
d’ajuntaments, consells comarcals, diputacions i d’altres ens locals
i de llurs ens instrumentals públics i privats.
· Professionals en exercici lliure o dependent, relacionats amb el
món local.
· Estudiants de grau i postgrau de la URV, en general i de la
Facultat de Ciències Jurídiques, en particular, i d’altres universitats.

Código:
JCONDA-I1-2019-1
Título al que da derecho:
Certificado de asistencia
Objetivos:

Conèixer el nou règim de contractació administrativa, incidint en la perspectiva de la funció interventora local en cadascun dels tipus de contractes.

Coordinación académica:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Docentes:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Joan Anton Font Monclús
Josep Maria Sabaté Bosch
Francesc Cid Grau
Tomas Carbonell Vila
Duración:
0 ECTS
Impartición:
presencial
Fechas:
del 21/11/2019 al 21/11/2019
Horario:
De les 9.15 a les 15 h
Ubicación:
Auditori Diputació. Edifici Síntesi.
C. Pere Martell, 2, Tarragona
Precio:
0 €
Contacto FURV:
Entidades colaboradoras:

Con la colaboración de:


diputacio

Temario del Curso