Conducció de Debriefing: nivell bàsic

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Conducció de Debriefing: nivell bàsic
Durada:
4 h.
Contingut:
- Introducció a la simulació
- Avantatges de l'aprenentatge amb simulació
- Fases de la simulació
-Debriefing
- Cas simulat