Comunicar males noticias per residents

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Comunicació Males Noticies per Residents
Durada:
4 h.
Contingut:
Sessió 1
1- Presentar el taller.
2- Conèixer als assistents.
3- Definició, dificultats i aspectes legals.
4- Protocol Buckman. Passos
5- Pràctiques:
a. Visualització de rolplaying. Aprenent dels errors
b. Practicant amb un cas clínic
Sessió 2
1- Gestionar les emocions del professional
2- Gestionar les emocions del pacient
3- Situacions particulars
4- Pràctiques amb cas clínic