Comptabilitat i Finances per a Juristes

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Comptabilitat i Finances per a Juristes
Durada:
24 h.
Contingut:
  • Introducció
  • Comptes anuals a la nova normativa (I)
  • Comptes anuals a la nova normativa (II)
  • Anàlisi d'empreses (I)
  • Anàlisi d'empreses (II)
  • Pràctiques de comptes anuals i d'anàlisi d'empreses
  • Pressupostos i planificació financera
  • Avaluació d'inversions i política financera
  • Pràctiques de pressupostos i planificació financera i avaluació d'inversions i política financera.
  • Integració i conclusions. Prova teòrica tipus test i prova pràctica.
La formació es completarà amb 4 h de docència asíncrona, on els estudiants treballaran material complementari.