Comptabilitat i Finances per a Juristes

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
  • Alumnes del Màster Universitari de Dret de l'Empresa i de la Contractació.
  • Alumnes del Màster Universitari en Advocacia.
  • Graduats en Dret; Graduats en Relacions Laborals i Ocupació; Graduats en Treball Social; Llicenciats en Dret; Diplomats en Relacions Laborals; Diplomats en Treball Social.
  • Professionals amb formació jurídica que treballen al món de l'empresa especialitzats en àrees diferents a la comptabilitat i les finances (director general, director de recursos humans, director de màrqueting,...).
  • Assessors externs (advocats mercantilistes, gestors,...).
  • Qualsevol altra persona que tingui interès en aquesta temàtica.
Codi:
CCFJDA-A3-2022-7
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
La creixent complexitat del món en què es mouen les empreses fa que qualsevol professional, independentment de la seva àrea d'actuació, tingui necessitat de conèixer les bases de la comptabilitat i les finances. Precisament, el principal objectiu d'aquest curs és contribuir a la formació continuada en matèria comptable i financera tant dels estudiants i ex-estudiants de carreres de l'àmbit jurídic, com dels professionals (directius d'empresa, consultors,...) que estan especialitzats en àrees diferents de la comptabilitat i les finances.
Coordinació acadèmica:
Lluís Carreras Roig
Docents:
Lluís Carreras Roig
Durada:
24 h
Impartició:
virtual
Dates:
del 07/10/2022 al 02/12/2022
Horari:

7, 14, 21, 28 d'octubre 
4, 11, 18, 25 de novembre
2 de desembre

Ubicació:
Plataforma virtual Moodle
Preu:
295 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
Més informació:
Poden gaudir de descompte:
1. Col.legiats dels col.legis professionals de Tarragona següents: advocats, graduats socials i procuradors. El preu de la matrícula serà de 255 euros. Caldrà acreditar la seva situació de col.legiat mitjançant el darrer rebut del col.legi corresponent.

2. Estudiants del Màster Universitari en Advocacia i del Màster Universitari en Dret de l'Empresa i de la Contractació. El preu de la matrícula serà de 195 euros. Caldrà acreditar la seva situació d'estudiants mitjançant la darrera matrícula.

3. Estudiants de la Facultat de Ciències Jurídiques. El preu de la matrícula serà de 195 euros. Caldrà acreditar la seva situació d'estudiants mitjançant la darrera matrícula.

Temari del curs